Normaliserer forholdet til Kina

Fransk JA til Huawei-nettverk

Franske regjeringskilder opplyser at de har bestemt seg for å tillate Huawei 5G-lisenser. De har også godkjent byggingen av en fabrikk med nettverkskomponenter som skal ha oppstart i 2025.

Foto: Pixabay/motparten
Bildetekst: Her fra Huaweis butikk i Paris
Tekst: Jostein Mosnes-Holmen
Dato: 09.05.24

Kinas Huawei Technologies vil begynne å bygge sin fabrikk for mobiltelefonnettverksutstyr i Frankrike neste år. Det blir det første anlegg i Europa, etter at USA beordret stopp i europeisk Huawei samarbeid i 2019.

Dikterte Europa

På grunn av et amerikansk påbud i 2019 måtte mange europeiske myndigheter begrense bruken av det kinesiske firmaets 5G-utstyr. USA truet blant annet med konsekvenser dersom landene ikke kastet ut Huawei.

Var skeptiske

Frankrike, Ungarn og Serbia er de tre landene i Europa som har vist motvilje mot å hjelpe USA i handelskrigen med Kina. Tidligere var Kina USAs største handelspartner, så USA har egentlig ikke noen motforestillinger mot å handle med kineserne. Ikke før det begynte å gå dårlig for amerikanske bedrifter, - startet Donald Trump en handelskrig ved å legge toll på kinesiske varer. Kina svarte med samme mynt.

Ofret Europa

Siden handelskrigen startet i 2018 har tollbarrierene mellom USA og Kina økt proposjonalt, - helt til det til slutt ikke gikk an å selge varene med fortjeneste. Det er ingen tvil om at begge landene tapte store penger på krigen, og at begge landene måtte finne nye markeder for sine produkter. Asiatiske analytikere har pekt på at USA valgte seg Europa, mens Kina valgte seg ASEAN landene.

Nok tull

Emmanuel Macron er ikke i tvil om at det kinesiske samarbeidet er lønnsomt for Frankrike. Kina har i en årrekke vært Frankrikes største handelspartner utenfor EU. Nå nekter franskmennene å blø flere penger for amerikanske innfall. Den ene dagen handler USA stort med Kina selv, for den neste dagen å ikke gjøre det. Da vil de Europa skal betale. Når Elon Musk nå plutselig vil ha Baidu inn i amerikanske Teslaer forstår mange europeere at de har blitt lurt til å ta støyten for en amerikansk handelskrig med Kina.

Tjene penger

Frankrike mener selv de er kompetente til å vurdere et hvert trusselbilde mot landet og ikke minst hvem de skal handle med uten å bli diktert av noen. Derfor inviterte den franske presidenten Kinas Xi Jinping om å gjenopprette langvarige lønnsomme handelsavtaler mellom de to landene. I følge franske regjeringstalsmenn ble det underskrevet ikke mindre enn atten samarbeidsavtaler mellom franske og kinesiske offentlige etater, som dekker områder innen blant annet luftfart, landbruk og teknologi.

Avansert AI

Macron og Xi Jinping hadde også samtaler om AI eller kunstig intelligens, som noen elsker og andre frykter. I en felles uttalelse kom det fram at de to landene var blitt enige om å forbedre den globale styringen av AI for å fremme utviklingen av kunstig intelligens til menneskehetens beste,- hva nå det måtte innebære. Om det er spisepinner eller Camembert til alle fremgikk ikke av pressemeldingen.

Vil sende ost

Uansett hvordan man ser på saken er det ikke tvil om at den franske president Macron ga uttrykk for at forholdet mellom Kina og Europa er viktig både for Frankrike og for fred, stabilitet og velstand i verden. Den kinesiske statministeren lovet derfor igjen å bringe fransk ost, skinke, vin samt andre landbruksprodukter til kinesiske spisebord.

Nytt marked

Det er også liten tvil om at besøket representerer en oppmykning av den spente handelssituasjonen som har vært mellom Europa og Kina de siste årene. Kineserne hevder at USA har satt egne interesser foran europeiske i denne saken, ved å lesse på Europa varer de ikke lenger har avkastning for, på grunn av handelskrigen med Kina.

Skylder på Trump

Analytikere i mange asiatiske land har tidligere pekt på at USA selv ikke har noen innvendinger mot å handle med Kina når de tjener penger på det og det går bra for USA. Problemene begynte ikke før Donald Trump trodde han kunne hjelpe amerikansk industri ved å legge straffetoll på kinesiske produkter, i stedet for å ta opp konkurransen på ærlig vis.

Toppen

Advarte Europa

Mange økonomer i Asia har lenge pekt på at det er svært farlig for Europa å føre en krig på to fronter, ved både å få dyrere energi og matvarer på grunn av krigen i Ukraina, og å få dyrere teknologi og andre industriprodukter fra Kina. De har også pekt på at USA er dobbelmoralske og vil gjenopta handel med Kina så fort det passer dem.

Fikk rett

Etter Elon Musk siste besøk i Kina, der han inngikk avtale om å lage Baidu-inside i amerikanske Teslaer, ser det ut som om de asiatiske analytikerne fikk rett. De fikk i alle fall rett i at en krig på to fronter var dyrt. Europa har opplevd harde tider med økte matvare og energipriser, samt galloperende renter. For USA har det vært motsatt. De har økt handelen med Europa innenfor både energi og teknologi, og våpenproduksjonen går bedre enn aldri før, med fulle ordrelister langt fram i tid.

Dyre norske valg

I Norge har man valgt å følge USAs linje fordi man har trodd på farlige telefoner og skumle 5G nettverk. Når det nå viser seg at EU og NATO-land som Frankrike og Ungarn mener dette bare er tull ser det ikke lyst ut når Norge snart skal evaluere egne valg. I Norge har det amerikanske påbudet allerede fått dyptgripende konsekvenser. Man har for eksempel valgt tysk og svenske investorer på batterifabrikker for elbiler. England har overraskende valgt en indisk investor på sin fabrikk.

Folk forstår ikke

Mange spør seg om hva som er årsaken til at Frankrike nå snur og at Europa har en vinglete politikk? Først er Huawei ikke farlig, - så er de farlige spioner, - og nå er de igjen ufarlige. Er det fordi den kinesiske regjeringen har forandret politikk? Eller er årsaken å finne i europeiske og amerikanske forhold?

Amerikansk problem

For fem år siden var alle avisene fulle av kommentarer om saken. På dette tidspunktet var USA kommet i en alvorlig klemme fordi landet ikke lenger fikk solgt varer til sin viktigste handelspartner Kina. Vi snakker om både energi og teknologi. Det er relevant å se hva NRK skrev om saken i februar 2019. Det er et år etter at handelskrigen mellom USA og Kina brøt ut, og det er før Russland gikk inn i Ukraina i 2022.

"Huaweis posisjon i den europeiske mobilmarknaden har dei siste månadane skapt mykje debatt i fleire europeiske land, og USA har bidrege til å legge eit stort ytre press på sine europeiske allierte. I Kina meiner mange at USAs motvilje også handlar om å skape betre konkurransevilkår for amerikanske firma.”


I følge NRK var ikke amerikanerne snaue i sine trusler. De kom åpenlyst og levnet ikke tvil om hva USA aktet å gjøre med dem som ikke danset etter deres pipe.

"Å bruke teknologi frå Huawei kan øydelegge europeiske lands forhold til USA, sa USAs utanriksminister då han besøkte i Ungarn. Der har Huawei sikra seg retten til å bygge ut landets 5G-nett. Det kan også skje i Noreg."


Ungarn

Statskanalen var ikke alene om å opplyse om de amerikanske advarslene, men Ungarn var spesielt interessant, fordi landet i motsetning til de fleste andre EU og NATO land nektet å følge ordrene fra USA. Ungarn så ikke på Kina som noen trussel i Europa. Tvert imot så de på et samarbeid med Kina som noe som kunne gavne landet økonomisk.

Tomt batteri

Nylig skrev motparten om Ungarns store batteri-samarbeid med kineserne som til de grader har båret frukter. Nå er Ungarn ledende i Europa. Norge derimot valgte den dyreste og dårligste løsningen for både 5G nettverk og for batterifabrikker. Likevel klør vi oss i hodet og lurer på hvorfor kronekursen er på et evig fritt fall.

Smarte franske valg

Ungarn har valgt både kinesisk batteri-investor og kinesisk samarbeid om utbygging av 5G nettverket. At dette har vært god butikk for landet kan man lese av økonomiske rapporter. Nå følger Frankrike etter. Det er liten tvil om at Norge ville tjent mye mer penger dersom de hadde gjort som Ungarn og Frankrike. Og hvis de store lokomotivene i Europa og USA selv plutselig snur på flisa, kan Norge fort stå igjen med både svarteper og skjegget i postkassen.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal