Asiatiske analytikere forsøkte å advare oss

Varslet dyrtid i Europa

Presse i USA-allierte land i Asia skriver fritt om krigen i Ukraina. Land som Thailand, Singapore og Japan er ikke redde for gi selvstendige og objektive analyser. Allerede i krigens første dager spådde de dyrtid i Europa og oppgang for USA.

Foto: Pixabay/motparten
Tekst: Rune Ollestad
Dato: 16.02.24

BANGKOK/motparten: I de fleste asiatiske forskeres øyne drar USA fordel av krigen i Ukraina. Forskerne trekker blant annet fram energihandel mellom USA og EU i kjølvannet av sanksjonene. De mener det er hevet over tvil at dette er god butikk for USA, og at det er vi europeere som må betale betale den ultimate prisen.

Friere presse

I kapitalistiske Thailand snakker man om Ukraina-krigen på en måte som mange i Norge ikke vil kjenne seg igjen i. Også i svært kapitalistiske land som Singapore og Japan skriver journalistene mye friere. De har innfallsvinkler som vi ikke ser mye til i vestlig media.

Mel i posen

Analytikere i Asia så allerede ved krigsutbruddet at det ville komme en voldsom prisøkning på matvarer i Europa. Selv om de er USA-allierte kunne journalistene fritt peke på at USA profiterer gjennom økt eksport av for eksempel mel, som USA er storprodusent av. Vi vet i dag at de hadde helt rett.

Russland størst

I følge det norske Landbruksdirektoratet er Russland verdens største eksportør av hvete. USA er på tredjeplass. Ukraina er på sjetteplass foran Australia, som hovedsakelig eksporterer til Asia. Landbruksdirektoratet har disse tallene fra det internasjonale kornrådet.

Ikke skjedd før

Internasjonale hvetepriser er for tiden rekordhøye. Det er svært uvanlig at importhvete uten ilagt toll er dyrere enn norsk hvete, men dette har vært situasjonen siden midten av 2021. Norge importerer hovedsakelig fra Tyskland og Polen, så effektene av krigen i Ukraina er derfor bare økte priser, ikke hvetemangel.

Oversikt

Halvere russisk økonomi

Aviser i Thailand, Malaysia, Singapore og Japan var forundret over at europeiske aviser fokuserte på Biden-administrasjonens løfter om dyrtid for Russland, i stedet for at krigen ville gi dyrtid for Europa.

Karamell

Norske aviser skrev at koalisjonen skulle halvere russisk økonomi på seks måneder. I stedet skjedde det motsatte. Europa fikk seg en skikkelig karamell, akkurat som de asiatiske analytikerne hadde advart om.

Hvete

I Asia mente de fleste analytikerne at vestlig presse tok feil, og det skrev de også, men ble oversett av samtlige europeiske observatører. Dette til tross for at asiatiske analytikere var krystallklare. De mente at man ved å strupe hveteeksporten fra verdens største eksportør Russland, og ved å fjerne produksjon og eksport fra Ukraina, ville få betydelig prisoppgang og dyrtid i Europa.

USA

Asiatiske analytikere forstod også umiddelbart at det samme var tilfelle når gassledninger ble sprengt i luften og kranene stengt. De forutså at konsekvensene for Europa ville bli dramatiske, og til slutt føre til høyere renter også, en slags ond spiral. De asiatiske analytikerne var tilsvarende sikre på at det ville bli motsatt i USA, som kunne eksportere mer, både hvete, energi og våpen.

Rimer ikke

Det er liten tvil om at utsikter til økte renter og dyrere mat og strøm, - ville dempet noe av krigsentusiasmen i Europa. Det er derfor forståelig at pressen skrev slik den gjorde, dersom pressen var ansatt av et propagandaministerium som man har i Russland, men det har vi ikke, og derfor rimer all desinformasjonen dårlig med en fri og uavhengig presse.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal