Hei du som vil bli abonnent!

motparten.no har nå gått over til bare én type abonnement. Det koster 25,- kroner per måned.
De som bestilte abonnement til rabatterte priser under våre kampanjer i 2022 og 2023 kan benytte sine abonnement til prøveperioden løper ut. De dette angår vil få en påminnelse i god tid så de kan fornye sine abonnement.
Fra og med 15.mars 2024 har har du sjansen til å studere motpartens 18 temasider - nesten gratis! Klikk her.
Er du allerede abonnent? Klikk her.

Placeholder image

Her kan du bestille ditt abonnement på motparten.no. Få tilgang til alle våre 18 temasider. Når din bestilling er godkjent vil du i løpet av kort tid motta en velkomst-epost med info om hvordan du får tilgang til abonnements-stoff og temasider på motparten.no. Er du allerede abonnent? Klikk her.

Placeholder image

Placeholder image

Det er like lett å avbestille motparten som det er å bestille. Alt trenger å gjøre er å klikke på linken under. Det er veldig enkelt. Det er uten bindingstid. Betalingsløsningen er sikker. Stripe eies av American Express (NYSE: AXP), og Visa (NYSE: V) Motparten eies av Forlagshuset Enerstvedt org.nr. 925514012. Motparten har mange NYE artikler utenfor betalingsmuren, men du får tilgang til hele vårt arkiv når du er innlogget. Abonnementet er for deg som liker å gå i dybden. Våre abonnenter får også gode tilbud og invitasjoner til ulike events Avbestill her.

Placeholder image

Placeholder image

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Forlagshuset Enerstvedt, Elevine Heedes vei 2 4839 Arendal, post@motparten.no, Tlf: 400 411 40, Org. nr: 925514012, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Når du kjøper abonnementet fra motparten.no eller bruker våre nettsider vil vi samle inn personopplysninger om deg for å kunne gjennomføre kjøpet og levere abonnementet du har kjøpt, samt for å kunne sende deg gode tilbud i den utstrekning vi har lov til det.

Når du kjøper abonnement på motparten.no får du tilgang til tjenesten til du eventuelt velger å si opp abonnementet. Abonnementet er personlig, med mindre du kjøper abonnementet som gave til en annen.

Abonnementet gir tilgang ut avtaleperioden som er angitt i bestillingen, og fornyes automatisk i henhold til det som fremgår av bestillingen med mindre du sier det opp i tråd med reguleringen.

I noen tilfeller tilbyr vi også abonnement for en begrenset tidsperiode. Dette vil i så fall fremgå av bestillingen. Slike abonnement opphører automatisk når den avtalte abonnementsperioden utløper.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for tjenesten motparten.no er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for abonnementet fra fra det tidspunkt det blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har tilgang til alle motpartens artikler.

7. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

8. Avbestilling

Abonnenten kan når som helst si opp sitt abonnement. Det er uten bindingstid, men løper til abonnenten sier det opp.

8. Reklamasjon

Reklamasjon på feil, mangler og forsinkelser ved abonnementstjenesten må gjøres til kundeservice snarest mulig.

9. Endring av produkter og tjenester

Motparten.no forbeholder seg retten til å endre eller terminere produktene, tjenestene og kombinasjoner av produkter og tjenester som tilbys i abonnementet. Endringer kan eksempelvis skyldes uforutsette hendelser, tap eller endring av rettigheter til innhold, markedsutvikling og produktutvikling.

10. Personvern

Når du kjøper abonnementet fra motparten.no eller bruker våre nettsider vil vi samle inn personopplysninger om deg for å kunne gjennomføre kjøpet og levere abonnementet du har kjøpt, samt for å kunne sende deg gode tilbud i den utstrekning vi har lov til det.

Placeholder image


Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeservice@

 

 

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal
post@