Om motparten

Placeholder image

Motparten.no er - som navner tilsier, en avis som hører på nettopp motparten. Motparten har fokus på de som tør å gå imot strømmen. Folk som tør å tenke selv. De som våger å være alene og mene noe, til tross for at det store flertallet mener noe annet. Samfunnet polariseres, og det er ikke alltid enkelt å mene noe utenfor boksen om pandemier, kjønnskamp og likestilling, eller Norges rolle i krig og konflikter.

Motparten er først og fremst en norsk avis med fokus på Norge. Det er likevel rikelig plass til stoff fra den store verden. Nordmenn lever ikke isolert, Vi reiser på ferier, og Norge er også som land politisk engasjert i pågående konflikter og saker med et alvorlig bakteppe. Motparten er vaktbikkje og passer på at alle skal få komme til ordet.

Motparten har flere særegenheter som gjør den unik blant norske aviser og magasiner. Motparten er laget på egen CMS. Motpartens it-avdelig har selv utviklet det grafiske grensesnitt. Dette er ikke perfekt. Vi er klar over det, og vil at det skal bli bedre, men vi er stolte av at vi gjør det selv.

Placeholder image

Placeholder image

Motpartens abonnementsavdeling har hele 18 kategorier, og her kan våre abonnenter fråtse i gode artikler med flotte bilder og illustrasjoner.

Utforskning og eventyr: motparten dekker utforskning og nye eventyr. Vi tar leserne med til verdens mest avsidesliggende steder gjennom ekte, særegne artikler og ditto fotografi.

Ukjent og annerledes: motparten er opptatt av å skape bevissthet om samfunn, kultur og miljø. Vi dekker dekker ofte historier om som er en tankevekker for folk flest.

Historiefortelling: Artiklene i motparten formidler historier som går utover de daglige nyhetene og gir leserne et dypere perspektiv på verdensbegivenheter.

Kvalitetsjournalistikk: Motparten har høy standard. Artiklene er grundig forankret, og vi leverer pålitelig og nøye verifisert informasjon.

Banebrytende fotografi: Vi serverer leserne spektakulære bilder tatt av noen av verdens beste fotografer. Fotografiene fanger ofte øyeblikk av historiske hendelser og eksotiske steder på en unik måte.

Samlet sett er kombinasjonen av grundig journalistikk, imponerende fotografier, kulturell mangfoldighet og en original innfallsvinkel det som gjør motparten spesiell.

Motparten ser at intet tema eller sak er for lite for det journalistiske blikk. Kjernen i vår filosofi er å tvile på oppleste og vedtatte sannheter. Motpartens mål er å sette en helt ny standard.

Placeholder image

Placeholder image

Lærerik: Vi kan brukes av universiteter og skoler som kilde for oppgaver og debatt. Motparten er politisk uavhengig, og vi støter ikke elever og studenter med ulike syn på religion, politikk og livssyn.

Pedagogisk: Motparten inkluderer ofte elementer som kart, diagrammer og illustrasjoner for å støtte forståelsen av artiklene. Dette gjør det til et verdifullt læringsverktøy.

Kulturell forståelse: Gjennom reportasjer og dokumentasjon fra ulike deler av verden gir motparten leserne innsikt i ulike kulturer, tradisjoner og samfunn. Dette håper vi skal bidra til å fremme kulturell forståelse og gjensidig respekt.

Kanskje er det uvant for noen i begynnelsen med to spalter i artiklene når de vises på kontorskjerm, eller du synes det er uvanlig å ha titler på avsnittene. Vi har spurt unge lesere, og de setter pris på dette.

Hver dag presenterer motparten et bilde på hovedsiden som strekker seg i 16:9 format. Vi gjør dette for å gi folk som sitter på stasjonære skjermer en ekstra dimensjon. Også ungdommen vil se kvalitetsbilder i panoramaformat, slik fotografen ofte har ønsket det. Motparten prøver å gjøre dette uten at å gå på bekostning av brukeropplevelsen på mobiltelefonenes stående format.

Våre ansatte er bosatt over alt i Norge, i byer som Arendal, Haugesund, Trondheim, Oslo og Drammen. Vi har også vår egen Asia korrespondent bosatt i Bangkok. Alle motpartens ansatte leverer kvalitet på en sannferdig, uredd og objektiv måte. Vi har også et tilsvarende antall freelancere som leverer stoff til motparten. Av disse er syv av åtte bosatt i utlandet, fordelt på tre verdensdeler. Samtlige følger sannheten uansett hvor den fører.

Motparten har ingen religiøse eller partipolitiske bindinger. Motparten skiller seg ut ved å se verden fra nye og interessante innfallsvinkler, noe som er et eldgammelt journalistisk ideal, men som det ofte er vanskelig leve opp til.

Motparten.no ønsker å være pionerer innen ‘konstruktiv journalistikk’ – fokusert på fremgang, muligheter og løsninger.

Placeholder image


Adm:

@motparten.no

Regnskap
regnskap@

Annonser
annonser@

Redaksjon
redaksjon@

Desken
desken@

Ledelse
styret@

 

 

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal
post@

(47) 40 15 12 56


Ansvarlig redaktør
Jesper Enerstvedt
Epost
jesper@

(47) 40 04 11 40