Mediene skjuler seg bak falske kilder

"Sensitiv etterretning" var propaganda

Dagbladets artikkel med oppslag om atomalarm er helt klart egnet til å skremme vannet av befolkningen. Det er også meningen. NATO-topper advarer mot denne typen amerikansk propaganda, der hele artikkelen baserer seg på det som kalles "sensitiv etterretning".

Foto: Faksimile/motparten
Tekst: Stein Olav Krosby
Dato: 11.02.24

Dagbladets artikkel føyer seg pent inn i en lang rekke artikler fra krigen i Ukraina der alt stoffet er basert på såkalt "sensitiv etterretning". Motpartens redaktør Jesper Enerstvedt skrev i oktober i fjor en leder-artikkel om de kilder som NATO-toppene nå advarer mot. Det viser seg at "sensitive etterretning" ofte er dokumenter produsert av amerikansk etterretning.

Atomalarm

Søndag 10. mars 2024 har Dagbladet et hovedoppslag med tittelen “Russisk Atomalarm”. Artikkelen viser til en mann som jobber for CNN, og som har tilgang til dokumenter med "sensitiv etteretning". I saken kommer det ikke fram hvem han har fått dokumentene fra, eller hva slags dokumenter det dreier seg om. Bare at “USA skal ha fryktet og planlagt for at Russland skulle ta i bruk atomvåpen på ukrainsk jord”. Artikkelen resulterte i hovedoppslag i Dagbladet med tittelen ATOMALARM.

Nord-Stream

Artikkelen til den norske avisen Dagbladet er bare en av hundrevis av artikler fra krigen i Ukraina, der man baserer hele artikkelen på såkalt “sensitiv etterretning” og sikre kilder. Et av de mest kjente eksemplene på slike artikler er serien om ødeleggelsen av Nord Stream-rørledningene. Norske aviser var ikke sene om å referere til egne og andre "sikre kilder" og "sensitive etterretning" som sa at det var russerne som hadde sprengt rørledningene. Russerne hadde gjort dette for å strupe energien til Vest-Europa.

Dyktig E-tjeneste

Ofte er e-tjenestenes politiske lekkasjer brilliant utført og vanskelig å avsløre, men akkurat i denne saken var ikke sikkerhetstjenestens kreative avdeling på sitt beste. Selv mennesker som ikke var interessert i politikk skjønte fort at påstandene var helt ulogiske, fordi Russland hadde total kontroll over energistrømmen, og ganske enkelt kunne ha slått den av når som helst, - uten å ødelegge den dyre infrastrukturen de selv hadde betalt for, og som ville gitt dem fremtidige inntekter.

Glemte trusler

Flere nyhetskanaler meldte før Russlands invasjon i Ukraina at Biden truet med både blokade og det som verre var. “If Russia invades, that means tanks and troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2,” Biden said. “We will bring an end to it.” Med tanke på den sterke ordlyden er det påfallende at man i stedet for å fokusere på dette, fokuserte på "sensititv etterretning" som fortalte at russerne hadde sprengt sin egen ledning.

Nova Kakovka dammen

Et annet godt eksempel på nesten absurd vestlig propaganda var påstandene om at russerne hadde sprengt Nova Kakovka dammen. Igjen tryllet avisene fram "sensitiv etterretning" som fortalte det norske folk at Russland hadde sprengt dammen, for å stoppe den ukrainske våroffensiven.

LEDER - ARKIV

Oversikt

Innad i Nato

Til og med offiserer i NATO reagerer nå på det de mener er dårlig dekning av krigen i Ukraina, med til dels absurde innslag av propaganda, som bare kan stamme fra e-tjenestenes politiske avdeling

Favoriserte Ukraina

Artiklene om russernes terror-udåd mot sivilbefolkningen og miljøet, ble fulgt opp av en serie nye lekkede rapporter fra "sikre kilder" inneholdende mer "sensitiv etterretning". Avisene overså det som var opplagt for mange våkne lesere, - nemlig at sprengningen militært favoriserte Ukraina. Alt vannet ødela fullstendig forsterkede russiske frontlinjer, befestede skyttergraver, betongpigger og minefelt,- alt sammen konstruert for å stoppe ukrainsk angrep.

Opplagt

På toppen av det hele ødela sprengningen hoved-vannforsyningen til russernes egne styrker, og dessuten vannforsyningen til den russiske sivilbefolkningen på Krim-halvøya. I likhet med sprengningen av Nord-Stream ble det etterhvert åpenbart for alle at det var Ukraina som hadde sprengt demningen, og dermed var skyldig i både miljø-ødeleggelsene og terror mot sivilbefolkning. Sist men ikke minst ble Russlands evne til å sikre atomkraftverket Zaporizhzhia også svekket, noe som økte muligheten for en nedsmelting på grunn av vannmangel.

Ulogisk

I likhet med Nord-Stream sprengningen oppdaget mange lesere at beskyldningene mot Russland var så ulogiske at man begynte å diskutere over frokost-bordet hvor mediene hadde skaffet seg tilgang til slike dokumenter. Alt snakket i de tusen hjem ble etterhvert så plagsomt at e-tjenesten ikke lenger fant det formålstjenlig å lekke flere dokumenter med "sensitiv etterretning" til media om denne saken, da dette virket mot sin egen hensikt.

Valgte å lyve

Noen ganger må det være vanskelig å være en ekte gravejournalist i krigstid. Mange dyktige journalister husket at Washington Post, - lenge før demningen ble sprengt, hadde på trykk en artikkel om at Ukraina planla å sprenge demningen hvis de hadde behov for det. Wahington Post skrev om konkrete tester utført med amerikanske HIMARS-missiler. Testene var, ifølge den ukrainske generalmajoren Andriy Kovalchuk, en suksess.

Propaganda

At norsk media på det tidspunktet demningene ble sprengt lot som de ikke visste om artiklene i Washington Post, og i stedet aktivt refererte til "sensitiv etterretning" som sa det stikk motsatte, - er ubehagelig å tenke på. Når pressen en gang i fremtiden skal evaluere seg selv vil nok dette være blant et av temaene. En av de vikitgste årsakene til at man i det hele tatt har krig - skal være at det ene samfunns-systemet er et diktatur med et propaganda-drevet media apparat som fører befolkningen bak lyset. Da burde Norge og vesten i anstendighetens navn ikke operere på samme måte selv.

Motpartens leder-arkiv har en mengde spennende kronikker som ofte tar pulsen på det som opptar folk.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal