Miljøskandale i Oslo og Akershus

Glemte kull i kablene

Politikerne i Oslo og Akershus har i Oslopakke 3, som ble offentligjort fredag 24.mai, bestemt seg for å øke bompengene frem til 2045. Det skal hentes inn 93 millarder kroner fra Oslos 83 bomstasjoner, og man skal la sultne elbiler på tysk kullstrøm slippe unna - igjen.

Foto: Pixabay/motparten
Bildetekst: Rapporter viser at elbiler i Oslodistriktet bruker mer co2 enn bensinbilene.
Tekst: Christer Andre Mæland
Dato: 25.05.24

På grunn av utenlandskablene forurenser en elektrisk bil i Oslo 1.4 tonn co2 per kjørte hundre tusen kilometer. I tilleggg kommer utslipp forbundet med produksjon av litium til batteripakken. Malm til Litium 6 tonn, kull til koks: 9 tonn (7 tonn koks). Totalt tonn gravet ut i gruver for å lage et elektrisk-bilbatteri: 15 tonn. Utslipp av co2 fra koksbrenning: omlag 17 tonn. Til sammenligning slipper en bensinbil bare ut 13 tonn. Likevel vil politikerne straffe dem.

Dårlig argument

Argumentet for å straffe fossilbilene er at det vil gi store kutt i klimagassutslipp. På grunn av strømkablene blir dette helt feil. Det blir motsatt. Så lenge vi er koblet på Tyskland forurenser elbilene mye mer enn fossilbilene. Forskjellen er større enn de fleste aner.

Kablenes skyld

Det er nesten ikke til å tro at myndighetene har laget et system der man importerer co2 utslipp for å fylle elbilbatterier. Og det er ikke lite en elbil spiser på hundre tusen kjørte kilometer. Det hjelper lite å si hvis, atte, dersom, når ozonlaget forsvinner. Myndighetene var klar over andel kull i det tyske strømnettet da de bestemte seg for kabler.

Rene tanker

Oslopolitikerne straffer fossilbilistene fordi man i en tenkt framtid kan ha elbiler som ikke forurenser. Det er ikke hva folk faktisk gjør som betyr noe, Det er hva man tenker. Det spiller ingen rolle for politikerne i Oslo og Akershus at elbilistene forurenser mer, så lenge de som sitter inne i elbilene har rene tanker om en fremtid der elektriske kjøretøy har nullutslipp.

Øker i Tyskland

Ifølge Europower, et analysebyrå for kraftbransjen, importerer man omlag 25 prosent av kraften fra Tyskland der mer enn 25 prosent av strømmen kommer fra kullkraft. De siste årene har andel kullkraft i det tyske strømnettet til og med økt, fra omlag tjuefem prosent, til over tretti prosent. Man skylder på krigen i Ukraina. Målsettingen er i Tyskland som i Norge, en fredelig verden uten forurensning. Virkeligheten er imidlertid helt annerledes.

Importerer kullstrøm

Europower, som er en del av mediekonsernet DN Media Group As, - skriver om tysklandskabelen NordLink. Som én av to nye utenlandskabler har den fått mye oppmerksomhet og kritikk som følge av de ekstremt høye strømprisene i Europa, og strømeksporten som har gitt lavere enn normal fyllingsgrad i de norske vannmagasiner. Analysebyrået skriver at det er netto strømeksport fra Norge til Tyskland fordi man eksporterer omtrent tre fjerdedeler av tiden.

Køler på

I 2020 var Tysklands samlede produksjon av elektrisk energi 582 terawattimer (TWh), der kjernekraft utgjorde 11 prosent (64,4 TWh). Den viktigste energikilden var kull, som i 2020 sto for 26 prosent (148 TWh) av kraftproduksjonen.

Snart halvparten

Ifølge Nyhetsbyrået Reuters har kull i de seneste årene gjort et solid comeback i Tyskland fordi Europas største økonomi trenger kull for å håndtere energikrisen. Mer enn en tredjedel, 36,3 prosent, av elektrisiteten som ble matet inn i det tyske strømnettet mellom juli og september i fjor kom fra kullkraftverk, sammenlignet med 31,9 prosent i tredje kvartal 2021

Nordlink importerer 1.1 Thw

Fra kabelen ble tatt i bruk, og ut det første drifts-året, ble det overført 4,4 TWh til Tyskland mens det ble overført 1,1 TWh fra Tyskland til Norge. I et normalår kan Norge produsere om lag 158 TWh totalt for hele landet. Kraftforbruket er jevnt fordelt mellom Oslo (8,4 TWh) og Akershus (8,3 TWh).

Elbilene bruker 1.1 Twh

Norsk elbilforening har et anslag for elbilenes strømforbruk i 2020. De anslo omlag 800 gigawattimer i strømforbruk i 2020. Det er nærmere 1.1 Twh i 2024 på grunn av alle de nye elbilene som har kommet til. Beregningen legger til grunn at det var 350.000 elbiler og 137.000 ladbare hybrider på veiene i Norge i 2020.

Toppen

Barnehage på Skøyen

Til elbilenes forsvar kan man godt si at den importerte strømmen ikke er merket med "elbil". Den kan like godt brukes til å steke pannekaker på Tøyen eller varme opp en barnehage på Skøyen. Uansett er det greit å merke seg at importen av kullstrøm er på omtrent 1.Thw gjennom Nordlink (Tyskland) alene, noe som tilsvarer eksakt elbilenes årsforbruk på 1 Thw.

Snart halvparten

Selv om man slår av for kakebakst og barnehager vil co2 utslippet fra elbilene uansett slå fossilbilene. Norske myndigheter visste, da kablene ble bygget, at man ikke får bort kullet fra Tysk strømnett i en fei. Derfor visste de også at alle elbiler solgt etter 2015 sannsynligvis vilel gå hele sin livssyklus på kull i batteriene. Likevel skulle eierne få rabatter fordi de var positive til en science-fiction framtid. Å være positiv inne i en bensinbil som forurenser mindre, ga ingen rabatt.

Importere billig

Et av argumentene norske myndigheter hadde for å bygge utenlandskabler, var at vi skulle eksportere dyr strøm og importere billig strøm fra våre naboland, og det er akkurat det vi gjør. Det kan vi gjøre fordi vi har en stor andel regulerbar kraftproduksjon i form av vannkraftverk med vannmagasiner. Man kan derfor ruge på miljøvennlig strøm, som man så selger når det er dyrt i Tyskland, for så å importere billig "kullstrøm" når det lønner seg. Det er ikke så sikkert at de fossilbilistene som straffes knallhardt er enig i denne politikken.

Frekt mot folk flest

Det absurde er at man i målsetningen med kablene over hodet ikke har tatt høyde for at vi da importerer kullkraft i store mengder. De samme myndighetene som har laget dette systemet, er de som straffer fossilbilistene, som i realiteten slipper ut mye mindre c02 enn elbilistene. Faktisk bruker vi alle sammen nå kullstrøm, men fordi det er elbilistene som krever fordeler, er det relevant å se på hvor mye de faktisk forurenser. Det kan ikke bety så mye tenker de fleste. Men det kan det, og motparten har regnet ut hva det betyr.

Forbruk elbil

En elbil bruker omlag 0,2 kWh per kjørt kilometer (Wh/km). Dette tallet kan variere avhengig av modellen, kjøreforhold, og kjørestil. La oss bruke et gjennomsnittlig energiforbruk for denne beregningen: Energiforbruk per kilometer (Wh/km): 0.175 Wh/km ganger 100 000 kjørte kilometer. = 17 500, eller 17,5 tonn. Fra før vet vi at elbilene slipper ut omlag 21 tonn før de blir sluppet ut på veien.

Kullstrøm elbil

I Oslo er omlag 25 prosent av dette basert på tysk strøm, eller i underkant av 6 millioner kilowatt timer. Fordi bare 25 prosent av den importerte strømmen fra Tyskland består av kull må tallet ytterligere deles på fire. Da står man igjen med 1.5 millioner kilowatt timer per elbil som er basert på rent kull. Men hva vil det si i co2 utslipp? Motparten har regnet på det også.

Netto utslipp co2

Utslippene fra kullkraftverk varierer avhengig av effektiviteten og typen kull som brukes, men en vanlig gjennomsnittsverdi er omtrent 0,9 kg CO2 per kWh. Produksjon av 1 Thw kWh elektrisitet, som elbiler bruker fra kullkraft, er mye, selv delt på fire. Her er vi ved problemets kjerne. Det er nemlig ufattelig mye mer enn det co2 utslippet som kommer fra en bensinbil. En gjennomsnittlig bensinbil slipper ut bare ut 14 tonn CO2 per 100 000 kilometer.

Utrolig

Nå vil nok mange lesere gni seg i øynene og lese det siste avsnittet mange ganger. Så store co2 utslipp er jo fryktelig mye mer enn 14 tonn. Kan det virkelig være mulig at en elektrisk bil står bak så store mengder co2 utslipp? Kan det være mulig at en elektrisk bil er verre enn en bensinbil? Det er så man nesten ikke kan tro det.

Få som fortjent

Motparten har tidligere også skrevet om de store problemene elbiler har med resirkulering av batterier. Selv anleggene som er bygget skjuler store mørketall fordi avfallstoffene til syvende og sist eksporteres til land uten strenge regler.I den nye pakken for Oslo og Aksershus er det foreslått at fossilbiler kjøpt etter 2026 skal betale dobbelt av de andre fossilbilene. Andre medier enn motparten har dømt Oslopakke 3 for “bensinbilenes død”.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal