Indisk forsker med sjokk-teori

CERN i trøbbel

De aller smarteste menneskene på kloden har fått hjelp av supercomputere til å lete etter såkalt svart materie. De har ikke funnet noe. Nå kan det vise seg at det er en grunn til det. At den ikke finnes.

Foto: University og Ottawa/CERN
Bildetekst: Rajendra Gupta (øverst til høyre)
arbeider ved University of Ottawa
og har lansert en sjokk teori
Tekst: Johan Olav Enerstvedt
Dato: 26.03.24

Vi har alle sammen hørt om partikkelakseleratoren i CERN i Sveits. De aller fleste har fått med seg at den leter etter det mystiske svarte stoff som universet er kjempefullt av. Eller ikke.

Sparken

Fysikkprofessor Rajendra Gupta ved University of Ottawa i Canada har lansert en teori som får fysikere over hele jordkloden til å svette og miste nattesøvnen. Enda verre er det for myndigheter og private aktører som har betalt for akselerator-festen i Sveits. Hvis professor Guptas teorier er riktige er det eneste som snart kommer til å akselerere, den endeløse strømmen av folk som får sparken fra jobben.

Opp ned på alt

Professor Guptas kontroversielle nye teori antyder at universet er dobbelt så gammelt som dagens modeller antyder, og at det mystiske stoffet, - som et overveldende flertall av fysikere tror utgjør mye av universet, - ikke eksisterer. Dersom professoren har rett vil det snu opp ned på alt vi har blitt lært opp til å tro.

Var ikke gåte likevel

Det er generelt antatt at mørk materie ikke samhandler med lys eller det elektromagnetiske feltet på noen måte, men kan utøve gravitasjonskraft. Det er en gåte som har plaget astrofysikere i flere tiår - det kan ikke observeres direkte, men mørk energi antas å utgjøre 26 prosent av universet. Mørk materie 68 prosent.

Mye på spill

Da fysikkprofessoren ifjor publiserte teorien sin i en artikkel i Astrophysical Journal, skapte den ikke all verdens overskrifter. Selv ikke når han foreslo at universet er 26,7 milliarder år gammelt, dobbelt så gammelt som den allment aksepterte alder. Årsaken til at teorien vekket begrenset oppmerksomhet er muligens å finne i at det er investert nesten ufattelige beløp i partikkelakseleratorene som skulle finne det sorte stoff. Det er med andre ord svært mye prestisje som som står på spill.

Ikke konstant

Gjeldende teorier baserer seg på at den akselererende utvidelsen av universet er forårsaket av en positiv kosmologisk konstant som forklarer eksistensen av mørk energi, som forskerne mener er den dominerende komponenten i universet. Forskerne mener at nesten sytti prosent av universets totale energi er mørk materie, og at det sorte stoff derfor utgjør det meste av massen til galakser som den vi lever i. Professor Guptas teori betyr at verden har investert hundrevis av millarder i å finne - noe som kanskje ikke eksisterer.

Toppen

Trett lys

Gupta vier blant annet til den sveitsiske fysikeren Fritz Zwicky, som på slutten av 1920-tallet antydet at rødt lys som kommer fra fjerne himmellegemer kan være et resultat av at energi går tapt, en teori som ble kjent som " trett lys" hypotese. I standard kosmologi forårsaker mørk energi den akselererte utvidelsen av universet, men ifølge Gupta er det på grunn av de svekkede naturkreftene at universet utvider seg, ikke mørk energi."

Samsvar

Gupta mener teorien hans eliminerer nødvendigheten av mørk materie og energis eksistens, samtidig som den er i samsvar med viktige kosmologiske observasjoner som man har hatt tid til å bekrefte. Observasjoner av gravitasjonseffektene i og rundt galakser har ført til det som er kjent som 'standardmodellen for kosmologi.

Avtar

Essensen i Guptas modell er at naturkreftene avtar over kosmisk tid og lys mister energi når det reiser lange avstander. Gupta sammenlignet modellen sin med observasjoner av "rødforskyvningen" - rødfarging av lyset fra fjerne galakser når de beveger seg lenger bort - fra nyere galakser. Universet krever ikke mørk materie for å eksistere, ifølge Gupta.

CCC+TL

For de av leserne som ennå ikke har falt av lasset kan motparten opplyse at Rajendra Gupta ikke er en hvem som helst, men en fremtredende fysikkprofessor ved Det naturvitenskapelige fakultet. Helt konkret innebærer Guptas integrering to teoretiske modeller: de samvarierende koblingskonstantene (CCC) og "trett lys" (TL), kjent sammen som CCC+TL-modellen.

Grundig testet

Modellen utforsker forestillingen om at naturkreftene avtar over kosmisk tid og at lys mister energi over store avstander. Enten andre forskere liker det eller ikke har denne teorien blitt grundig testet, og stemmer overens med ulike astronomiske observasjoner, inkludert fordelingen av galakser og utviklingen av lys fra det tidlige universet.

Konsekvenser

Guptas teori redefinerer vårt perspektiv på universets alder og utvidelse. Det er nok ikke morsomt for de som har betalt for partikkelakseleratorene rundt om at Gupta virker svært selvsikker. Guptas forskning utfordrer fundamentalt den rådende kosmologiske modellen.

Milliarder på spill

Myndigheter og næringsliv i Europa har investert investert milliarder i CERN. LHC er det dyreste vitenskapelige prosjektet som noensinne er gjennomført, og den er drevet av European Organization for Nuclear Research (CERN). Også USA, Japan, Kina har investert enorme summer i partikkelfysikkforskning.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal