Kongressen har vedtatt TikTok forbud

USA vil ha ALLE globale apper

Stadig flere analytikere sier at TikTok saken handler om handelskrig og at USA vil ha algoritmene til den eneste globale appen som ikke er amerikansk. TikTok skal få eksistere, men bare hvis firmaet selges til amerikanske eiere.

Foto: Pixabay/motparten
Bildetekst: Den amerikanske kongressen har vedtatt å foby TikTok hvis ikke det blir amerikansk
Tekst: Ludvig Storn
Dato: 12.05.24

Snart vil USA gjøre det samme med smartbiler som med TikTok, men å tro at Europa også vil forby TikTok og smartbiler kan være overoptimistisk. Flere land i Europa har skjønt at det er dyrt å ta imot alle varene USA ikke får solgt til Kina. Det har allerede kostet Europa mye å ekskludere billige kinesiske varer, til fordel for dyrere amerikanske produkter.

USA strammer til

I Europa myker land som Frankrike opp handelspolitikken med KIna, og tillater både Huawei-nettverk og utstrakt handel med andre produkter. Men i USA er det motsatt. Der har man nå laget et nytt kontor i handelskammeret som skal se på teknologien i smartbiler. De kan fort stå på tur etter TikTok.

Handler om handel

Enten USA liker det eller ikke tror stadig flere at TikTok saken ikke handler om spionasje og overvåking, men om handelskrig og millarder av dollar. Kina var USAs største handelspartner før handelskrigen startet i 2018. Både USA og Kina har tapt eventyrlige beløp på krigen, og begge landene har måttet finne nye markeder.

Kan ta tid

Hvis de to landene skal tilbake til “normale” tilstander med handel er TikTok saken svært dårlig nytt. I et normalisert handelsforhold vil det å utelukke teknologiprodukter være utenkelig. Mange spør seg derfor om kongressen legger opp til langvarig handelskrig? Opprettelsen av det nye kontoret som skal se på smartbiler tyder på det.

Argusøyne

Resten av verden følger konflikten med argusøyne. I Europa er det enorm interesse fordi TikTok-saken kan ha parareller til det som skjer i Europa. Amerikanske Google er i hardt vær i Europa på grunn av både personvern og sensur, men i motsetning til amerikanernes etterforskning av TikTok, fant EU-kommisjonen solide bevis mot Google som har fått enorme bøter.

Irriterende bra

TikTok saken er svært relevant. Den griper direkte inn i europeisk politikk og handel, på en måte man aldri tidligere før har sett. Mange innad i EU-systemet er bekymret. Det samme er journalister og folk i reklamebransjen. Det er nå hevet over tvil om at amerikanerne ikke har bevis for at TikTok har gjort noe galt. For utenforstående ser det ut som om USA forsøker å overta et irriterende bra produkt under dekke av at det er en trussel - eller kan bli det.

Vil ha alt

TikTok er den eneste "ikke-amerikanske" appen som har hatt global suksess. Alle de andre er amerikanske. Vi snakker om Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter og Youtube. Alle sammen er amerikanske. Selv ikke Europa har klart å avle fram en eneste global app. Er det fordi vi ikke er flinke nok? Eller kan det være at USA på en urettferdig måte legger forholdene til rette for at det skal være umulig for andre å konkurrere? Google vil ganske sikkert havne under lupen i Europa i årene som kommer.

Gavepakkae

Alex Capri, foreleser ved National University ved Singapores Business School, advarer om de alvorlige konsekvensene et eventuelt endelig TikTok forbud vil få. Når kineserne nekter å gi etter for press vil man komme i en situasjon der kineserne heller ser pengene som tapt enn å selge algoritmene til et amerikansk selskap. Dette vil være en gavepakke til TikTok sine konkurrenter som Youtube og Instagram. Det vil også være eksistensielt ødeleggende for TikTok.

Total kontroll

Richard Windsor, teknisk industrianalytiker og grunnlegger av Radio Free Mobile, et forskningsselskap basert i USA, mener at det vil være uklokt av kinesiske eiere og myndigheter å være så sta. Han mener de burde "gi fra seg" algoritmene til verdens mest populære videosnuttapp med 170 millioner brukere bare i USA. Windsor kan ikke forstå hvordan kinesere kan sette prinsipper foran penger, og mener at USA burde få kjøpe algoritmene, slik at landet alene kan sitte på alle jordklodens globale apper.

Krever eierskap

Alex Capri som er Singapore basert sitter i en annen verdensdel. Han mener Windsor peker på det riktige, men med feil konklusjon. Capri mener det er soleklart for alle som arbeider med data at dette er en viktig prinsippsak. Når en regjering krever eierskap over et annet lands merkevare bør det bli bråk. Hva ville Tyskland sagt om det samme hadde skjedd med Mercedes Bentz?

Europa i klemme

Analytikeren fra Singapore tror et forbud mot TikTok vil fremskynde et skifte som deler verdens teknologilandskap i to blokker, den ene sentrert om USA, den andre omfatter om teknologi fra Asia og hovedsakelig Kina. Han går så langt som å si at tiltaket mot TikTok i USA kan splitte hele det globale teknologilandskapet. Det er dette som også bekymrer Europa, fordi Europa er midt imellom, men uten å tjene på det som USA.

Google på salg

EU har tidligere gitt enorme bøter til Google, og Googles annonseplattform i Europa blir av mange sett på som en trussel mot demokratiet, fordi amerikanske retningslinjer i algoritmene kan påvirke innholdet i medier og aviser. Det amerikanske annonsebyrået virker som en sensurerende hanske over Europa.

Grådige lobbyister

Paul Triolo, Kina-ekspert hos amerikanske Albright Stonebridge Group, mener kongressens forbud er et resultat av en voldsom lobbyinnsats fra Silicon Valleys venturekapitalister knyttet til amerikanske teknologiselskaper. De ser et stort økonomisk potensiale i å tvinge kongressen til å vedta et salg av TikTok til amerikanske eiere.

Toppen

Kan få konsekvenser

Analytikere peker på at kongressen denne gangen kanskje skyter seg selv i foten? I hvert fall hvis TikTok saken blir en utløsende faktor for at man ser nærmere på amerikanske appers dominans i for eksempel EU.

Europa vil ikke mer

Nylig ønsket Frankrike Huawei tilbake som utbygger av 5G-nettverk og inngikk en rekke nye samarbeidavtaler med kineserne. Det er tegn til at Europa ikke lenger vil betale for USAs handelskrig. For hvis ikke en uskyldig app som TikTok kan tillates, fordi den kanskje kan komme til å gjøre noe galt i framtiden, - hvordan kan da USA ta imot kinesiske biler med integrerte operativsystemer?

Smartbiler neste

Selv analytikere som ikke er enige seg imellom ser at det er gode grunner til å tro at forbudet mot TikTok egentlig ikke har kommet av sikkerhetmessige årsaker, men som et resultat av handelskrig og lobbyvirksomhet fra amerikanske interesser. Derfor er ingen forundret over at Biden-administrasjonen lager et nytt kontor ved handelskammeret som nettopp skal se på utenlandskproduserte smartbilkomponenter.(Les:Kina.)

Blitt lurt

Dersom analytikerne har rett i at det er handelskrig som er årsaken, så har Europa blitt lurt til å bytte ut billge gode produkter med dyre og dårligere. Og dette i en situasjon som allerede er alvorlig for Europa på grunn av krigen i Ukraina, som har medført dyrere mat og energi. Noen land har allerede begynt å ta grep på grunn av dette scenarioet.

Frankrike har fått nok

I Europa har and som Frankrike, Ungarn og Serbia oppdaget at det er Europa som har betalt for mye av den amerikanske handelskrigen, ved at USA ikke lenger får solgt til Kina. På toppen av europeisk elendighet kommer krigen i Ukraina som medfører økt import av amerikansk mel og energi, - og våpen. Nå har Frankrike fått nok, og vil ikke lenger være med å betale for USAs handelskrangel med Kina.

Etablert konsensus

Google Ads advarer blant annet sine publisister med at de vil stoppe annonser og fjerne avisens inntektsgrunnlag dersom de: "fremmer skadelige helsepåstander eller går imot utsagn fra etablert vitenskapelig konsensus" Google spesifiserer selv: "Eksempel: Motstand mot vaksiner."

Spion-biler

TikTok saken og forbudet i den amerikanske kongressen kan fort vise seg å ikke bli fullt så lønnsomt som amerikanske lobbyister og politikere hadde sett for seg. Med dagens Europa som sårt trenger de beste og billigste produktene for å takle nedgangen etter Ukraina krigen, vil man helt sikkert ikke gå med på et eventuelt amerikansk forslag om å forby billige kinesiske elbiler fordi de er "spion-biler". Det toget har allerede forlatt stasjon Europa.

I strid med retningslinjer

En tenkt publisist eller avis som i en artikkel støttet helsearbeidernes rett til å ikke ta vaksinen, eller rett til å gå på jobben som ikke-vaksinert, ville derfor handlet i strid med gjeldene vitenskapelig konsensus. Publisisten ville uten tvil stått i fare for å miste inntektsgrunnlaget uten varsel.

Skremmes til taushet

For en mindre norsk avis, som for eksempel motparten, med 8-10 ansatte, kan man selv tenke seg konsekvensene av at både inntekter og grafisk design ble sabotert på likt. Måten Google opererer er som en ugjennomtrengelig mur som ikke følger demokratiske spilleregler.

Politisk

På sikt kan det få konsekvenser for demokratiet vårt, fordi publisister skremmes fra å ytre seg. Også når det gjelder politikk har Google ført opp punkter det er farlig å debatteres. Ordet Ukraina nevnes spesifikt. Google skriver følgende på sine hjemmesider for retningslinjer: "På grunn av krigen i Ukraina blir inntektsgenerering knyttet til innhold som utnytter eller godtar krigen stanset"

Tolkninger

Hvordan skal man tolke Googles generelle termer? Google mener nok at det er forbudt å "godta den russiske krigsinnsatsen", men det er ikke det som står i ordlyden. Dette viser hvorfor det blir farlig når amerikanske algoritmer skal styre hva som skal stå i norske aviser.

Uakseptabel

For norske publisister er det uakseptabelt å måtte operere i frykt for at avisen skal bli ruinert dersom man skriver en seriøs artikkel om unge helsearbeidere som nekter å godta diskriminering på jobben, eller om mennesker og organisasjoner som ikke støtter en krig.

EU tar saken

EU kan varsle om bøter eller utestengelse av Google. Norge og Europa kan ikke ha det slik at pressen skal trues til taushet. Det vil være en forbrytelse mot journalistiske grunnprinsipper dersom man skal kneble pressen fordi man er redd for at et amerikansk annonsebyrå.

Bukken og havresekken

Morten Dovland i Discovery Networks, sa til bladet Kapital, at Googles reklameprodukter ikke fungerer slik som de sier at de gjør. I følge Kapital mente han det var et problem at Google og Facebook eier både dataene og definisjonsmakten over hvordan annonseproduktet skal måles, selges og evalueres.

Under lupen

I samme utgave klaget også Jan Morten Drange, administrerende direktør i Anfo Annonsørforeningen, over at deres medlemmer var bekymret for Googles dominerende posisjon i annonsemarkedet. Det kom fram i deres årlige medlemsundersøkelse. Drange pekte også på at maskineriet er bygget på et personvernregime som nå er satt under lupen.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal