Uetisk samarbeid - eller god research?

Skorpionen fanget i Irak

En beryktet menneskesmugler har blitt arrestert i Irak. I følge den engelske statskanalens egne talsmenn på bakgrunn av en BBC-reportasje. At mennesker blir arrestert fordi de har valgt å snakke med journalister har alltid vært en het potet i journalistikken.

Foto: Pixabay/motparten
Bildetekst: Skorpionen fanget etter hemmelig møte med BBC.
Tekst: Johan Enerstvedt
Dato: 15.05.24

Saken vekker stor oppmerksomhet både i og utenfor Storbritannia av flere årsaker. Det er alltid spennende når en mistenkt internasjonal storforbryter blir pågrepet. Imidlertid er det ikke bare dette som får oppmerksomhet i saken. At BBC kan ha ledet politiet til forbryteren får minst like mye oppmerksomhet.

Hemmelig møte

I saken mot den såkalte "skorpionen" ble vedkommende arrestert etter å ha gått med på å møte BBC i all hemmelighet på et kjøpesenter. Saken minner dermed om en rekke andre møter mellom journalister og folk på rømmen, der rømlingene har blitt arrestert etterpå. Hva slags samarbeid journalistene har hatt med Irakiske og britiske myndigheter framgår ikke av dokumenter, men tyder på en for samarbeid.


Politiet takker

For eksempel takker Storbritannias National Crime Agency (NCA) spesifikt nyhetskanalen.

"We are grateful to the BBC for highlighting his case, and remain determined to do all we can to disrupt and dismantle the criminal networks involved in smuggling people to the UK, wherever they operate”


Løfte fram

Å løfte fram en sak er en viktig og riktig del av journalistenes arbeide. Å samarbeide om å fange forbrytere er det motsatte. En ting er hva politiet finner ut av ved å lese aviser, men det er en helt annen sak dersom fortrolig informasjon lekkes mellom journalister og myndighetsorgan.

Opplysninger fra BBC

Barzan Majeed ble arrestert i Irakisk Kurdistan søndag 12.mai. Han skal etter sigende ha vært en sentral aktør i menneskesmugling over den engelske kanal. En talsmann for Kurdistans regionale myndigheter forteller at de har brukt opplysninger fra BBC til å finne og arrestere Majeed.

Beleste kurdere

Myndighetene i kurdistan takker også BBC, men forteller ikke hvorvidt lokale kurdiske politimenn har leste seg opp på engelske aviser i det siste, eller om det har vært en annen form for samarbeid med den britiske TV-kanalen.

Dagbladet sikker

Den norske avisen Dagbladet, som omtalte saken noen timer etter motparten er derimot ikke i tvil. Dagbladet skriver at informasjon BBC ga til myndighetene førte til pågripelsen. Dagbladet:

BBC-journalisten Sue Mitchell, og den tidligere soldaten som nå jobber med flyktninger, Rob Lawrie, holdt britiske og europeiske myndigheter oppdatert underveis i jakten på Majeed.Informasjonen de ga myndighetene ledet til pågripelsen av menneskesmugleren.

Det fremgår ikke av Dagbladets artikkel om de har beviser eller dokumenter som viser at BBC har oevrlevert dokumenter til myndighetene, og dermed lurt et intervjuobjekt inn i en felle.

Tett samarbeid

Det er journalisters jobb å avdekke ulovlige forhold om alt fra korrupsjon til menneskesmugling. At avisreportasjer har ført til politietterforskninger og strafferettslige tiltak er også innenfor det etisk forsvarlige. Det er i det øyeblikket samarbeidet blir for tett at det blir kontroversielt.

Farlig å møte pressen

Identifisering av personer ved å samle og formidle informasjon som politiet så bruker til å etterforske og pågripe mistenkte er greit så lenge politiet selv finner opplysningene i avisene.

Avslutt

Ikke bevis

Motparten har ikke sett noen dokumenter som viser om BBC har foret engelsk eller irakisk politi med informasjon. Likevel finner vi saken av prinsippielt stor interesse, for den handler om pressens tillit. Blir de som snakker med oss journalister arrestert har pressen et alvorlig problem.

Lav tillit

Skuespilleren Sean Penns forsøk på å være journalist førte til at han medvirket til en felle meksikanske myndigheter hadde satt opp for den beryktede meksikanske narkotikasmugleren og flyktningen Joaquín «El Chapo» Guzmán. I forbindelse med kritikken i etterkant ble Sean Penn intervjuet av Charlie Rose i «CBS This Morning». I intervjuet forklarer han at en tradisjonell journalist ikke ville fått arrangert intervjuet med narkobaronen på grunn av journalistenes mangel på tillit.

Mange eksempler

Avdekking av alvorlig kriminalitet og offentligjøring av beviser gjennom grundig research er journalistenes arbeid. Det er i tilfeller politiet og journalistene blander egne roller at det kan bli trøblete for pressen. Internasjonalt har man en rekke eksempler på at det kan bli bråk rundt slik sammenblanding. Det er ikke bare hobbyjournalisten Sean Penn som har ført politiet til pågripelser.

Fanget rømling

I en sak der journalister plukket opp en politimann til et nyhetshelikopter i Boulder, Colorado, i 2022, ble det også mye styr og diskusjoner i etterkant. Det er liten tvil om at journalistene hjalp politiet til å jage en mistenkt. I mangel på egne ressurser kontaktet politiet journalister om bord i et helikopteret og fikk det til å lande. TV-stasjonen i Denver så ingen problemer med å gjøre dette. Også i denne saken klarte politiet å fange en person på grunn av journalister.

ABC nei

Skyldssørsmål skal avgjøres i rettsalen. Ikke på redaktørens kontor. Pressen skal verken være utøvende, lovgivende, eller dømmende, men tvert imot være en vakthund som skal se at alt går skikkelig for seg. ABC News-korrespondent Clayton Sandell, skrev derfor på Twitter at alle nyhetsorganisasjoner konsekvent må si nei til slike henvendelser, fordi pressen ikke skal være agenter for rettshåndhevelse.

Gråsone

Sjefen for journalistikk ved University of Colorado mente den gangen at saken befant seg i gråsonen for medieetikk. Andre fagfolk var langt krassere i kritikken, og mente som ABC-reporteren at det er helt uakseptabelt at journalister skal hjelpe til å jage, eller låne ut framkomstmidler til slike forhold.

Amnesty

I USA blir slike saker ekstra tydelige fordi landet har slitt med mye politibrutalitet, også med dødelig utgang. Amnesty International USA har rapporteret at hundrevis av menn og kvinner blir drept av politiet hvert år eneste år i USA. Amnesty har derfor gått inn for en landsomfattende gjennomgang av politiet. I en slik setting tar det seg ikke bra ut om medier gir politiet haik.

Meningsmåling

På grunn av all kritikken laget Denver Post en meningsmåling der leserne ble spurt om deres mening. Et overveldende flertall sa at de synes det var greit å ta med politimannen i helikopteret. Det synes nok ikke han som ble jaget. Et eventuelt nei til politiet i helikpter-saken ville selvsagt utløst andre diskjusjoner som om det er forenlig med å være en god samfunnsborger. Det er i så fall en situasjon som pressen burde være i stand til å takle.

Bør trå varsomt

Disse eksemplene illustrerer hvordan journalistikk kan spille en viktig rolle i kriminalitetsbekjempelse. Problemet er dersom en journalist gir politiet dokumentasjoner eller på annen måte overleverer eksklustivt stoff til politiet. Det er regnet som uetisk. Journalister er ikke politifolk. Derfor skal de heller ikke gi fra seg dokumentasjon som viser politiet hvor forbryterne befinner seg. Det vil svekke tilliten til pressen og kan bidra til vanskeligjøre pressens arbeid.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal