Briter fortviler - kan skje nordmenn

Fryser utenlandspensjon

Britiske pensjonister i utlandet føler seg dolket i ryggen av egne myndigheter. Selv om de har arbeidet og betalt skatt hele livet, - får de ikke bo hvor de vil uten å bli straffet økonomisk.

Foto: pixabay/motparten
Tekst: Jostein Mosnes-Holmen
Dato: 28.04.24

Norske pensjonister bør følge nøye med på hva som skjer i Storbritannia. De fleste norske regler er importert eller inspirert av utenlandske regler. Dette er hva som står på de engelske myndighetenes (GOV-UK) sin hjemmeside.

Regler fra det britiske "NAV"
Statens pensjon vil bare øke hvert år hvis du bor i: Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), Gibraltar, Sveits, eller land som har en trygdeavtale med Storbritannia, unntatt Canada og New Zealand. Du vil ikke få årlige økninger hvis du bor utenfor disse landene. Pensjonen din vil gå opp til gjeldende sats hvis du kommer tilbake for å bo i Storbritannia.

Katastrofe

Nesten en halv million britiske pensjonister rammes nå av regjeringens frys-politikk. Det er halvparten av pensjonistene som bor i utlandet. Reglene er en katastrofe for mange pensjonister som har stolt på egne myndigheter. Nå sitter de kanskje med et godt opparbeidet lite hus, og har innrettet seg i forhold til helse og trygghet. Å flytte videre nå vil være en stor belastning.

«Pensjonen din fryses fra første dag»


Synker

Helt konkret fryses pensjonen deres fra dag èn de bor i utlandet. I praksis betyr dette at deres statlige pensjon reelt synker fra år til år. I Norge er også betaling til utenlandspensjonister et hett tema. Folk bør absolutt sjekke hva slags planer myndighetene og NAV har, og hva partiene de har tenkt å stemme mener om utenlandspensjoner.

Brutalt

En relativt fersk pensjonist på 72 år, som flyttet til et frysland i 2016 vil motta en statlig pensjon på 119,30 pund per uke. Dette er langt mindre enn de 203,85 pundene pensjonister i Storbritannia får i dag med den den nye statlige pensjonen.

Virker koko

Nesten nitti prosent av pensjonistene som rammes av fryspolitikken bor i Commonwealth-land, mange i Sør-Afrika, New Zealand, Australia og Canada. Ganske mange bor også i på de karibiske øyene, i afrikanske land, eller i Pakistan, India og Bangladesh.

Israel ok

Slik politikken er nå, er det bare pensjonister som bor i USA, EU-land, samt Barbados, Bermuda, Israel, Jamaica, Mauritius, og på Filippinene, som får årlig økning i pensjonen sin. Mange briter synes det er absurd at de som velger Israel eller Jamaica vil få årlig økning, men de som velger Australia eller Englands gamle koloni India, skal straffes hardt for dette. En slik ordning ville vært enda verre for nordmenn som også sliter med en krone i fritt fall.

Toppen

Tyveri

Pensjonistforeninger mener at alle som har arbeidet i Storbritannia i et langt liv skal få lov til å velge akkurat hvor de skal være i de siste årene de lever, og at reglene uansett skal være like for alle. Om mennesker være et billig sted å spare penger, eller et dyrt sted og bruke opp hele pensjonen, er en privatsak. Dessuten mener de fleste pensjonistforeningene at pensjonene uansett er så lave at det ikk vil bli snakk om noen sparing - samme hvor man bor.

Paris

I partiet Fremskrittspartiets program står det at "velferdsytelser som mottas i utlandet (ikke pensjon) skal lønns- og prisjusteres etter det landet man bor i". Partiet har satt de to ordene "ikke pensjonen" i parentes. Hva betyr det? I hvert fall at man foreløpig ikke vil lage forskjellsbehandling.

Byttelapp

Tall fra Nav viser omlag femti tusen alderspensjonister i utlandet. I Danmark har folk opplevd at kronen har har gått fra å være “byttelapp” mellom Norge og Danmark i 2012, til at man nå i 2024 har brutt 1,70-grensen. Vi snakker snart om en reell halvering i forhold til broderfolket.

Bananrepublikk

Akkurat det samme opplever norske pensjonister i Spania og Italia, men det stopper ikke der. Den norske kronen har også halvert seg i forhold til såkalte framvoksende økonomier, eller land litt onde norske tunger kalte "banan-republikker" før. Det er de definitivt ikke lenger. Norske pensjonister i Thailand har fått det verre enn de norske i Danmark. I 2014 fikk man omlag seks Thai Bath for en krone. I dag får man bare tre Thai Bath for en krone.

Saga blott

For alle disse pensjonistene føles det som om man har fått halvert pensjonen sin. Årsaken er at enten de skal betale strømregningen, kjøpe seg en cola i butikken, eller betale for en lokal helseforsikring, så må de betale dette i lokal valuta, som har blitt dobbelt så dyr.


Snart er norske utenlandspensjonister noe man leser om i historiebøkene


Saga blott

Dersom norske myndigheter i tillegg til å halvere kronekursen, også skulle finne på å fryse utenlandspensjonene, slik man gjør i Storbritannia, vil det til slutt ikke være flere utenlandspensjonister, bare millardærflyktninger i Sveits og Monaco. Da vil norske pensjonister bare være noe innbyggerne i Norge i fremtiden kan lese om i historiebøker.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal