Ungarn overtar presidentskapet i EU

Rabalder i Brussel

Med hånden på EU-roret vil Ungarns statsminister gjøre alt for å snu opp ned på maktens korridorer i Brussel, som han ser på som et Europa-fiendtlig bolverk. Han får uventet støtte fra tyske, franske og italienske politikere.

EU har stoppet millarder til sitt eget medlemsland Ungarn. Likevel taler de Brussel midt imot.
Foto: cpac/motparten
Tekst: Stein Olav Krosby
Dato: 05.07.24

En del konservative politikere tviholder på makten innad i EU-systemet, men det siste årets begivenheter levner ingen tvil. Det feier en ny vind over Europa. Og det er ikke bare en nasjonalistisk høyrevind som mange konservative og sosialdemokrater påstår.

Europa først

Ungarns statsminister står riktignok bak en nasjonalistisk allianse. Den vil etter alt å dømme bli den største høyregruppen i Europaparlamentet, men i det siste har også Tyskland tatt bladet fra munnen og taler Brussel midt imot. Og skal man stoppe eventuelle ekstreme høyrekrefter må man stikke spaden i jorden. Tyskland sier det rett ut. De vil ikke betale for at USA ikke lenger lager bra nok produkter. Europa må komme først.

Svelge kameler

Akkurat dette mener Orbán også. Nylig møtte han lederne av Østerrikes høyreekstreme Freedom Party i Wien. Tilstede var også det tsjekkiske opposisjonspartiet. Sammen kunngjorde de dannelsen av gruppen «Patriots for Europe». Både i Frankrike og Italia har høyrepartiene vokst seg store og sterke. Det synes nå klart at moderate krefter og sosialdemokratiske krefter enten må svelge noen kameler - eller tape.

Tabbe

EU-politikerne gjorde en grusom tabbe da de tråkket Mercedes Benz og Volkswagen på tærne. Det gjør man bare ikke. Og når katta plutselig er ute av sekken virker det som det kommer en syndflod av etterpåklokskap og sur kritikk mot EU-lederne. Moderate tyske politikere og industriledere har plutselig tatt bladet fra munnen og nå snakker om at Europa må tenke på seg selv.

Vil forandre EU

Viktor Orbán har fått grønt lys fra sitt eget parti Fidesz til å starte den nye gruppen «Patriots for Europe», med hovedmål å forene høyreorienterte partier over hele Europa. Grunntanken er at de sammen kan forandre EU-politikken, og motvirke det de oppfatter som dominansen av Europa-fiendtlige ideologier innen EU. Orbán og hans støttespillere vil ha gjennomført en EU-reform. Den handler om mindre sentralisering og større selvråderett.

Selvråderett

Offisielt snakker gruppen om selvråderett, suverenitet, tradisjonelle verdier og en mer konservativ visjon for Europa. Ungarn har nå overtatt det seks måneder lange roterende presidentskapet i EU. Maktmessig betyr det lite, men det kan klart brukes til å sette dagsorden for saker Orbán mener er viktige.

Nasjonal kontroll

Gruppens uttalte mål er en sterkere nasjonal kontroll over innenrikssaker. Mange av medlemmene motsetter seg overdreven EU-innblanding i landenes politikk. Gruppen vektlegger bevaring av europeisk kulturell og religiøs arv. Den har allerede blitt beskyldt for å være mot innvandring og globalisering. Dette er en sannhet med modifikasjoner.

Utstrakt hånd

På mange måter er Ungarn et moderne land som strekker armene ut for mange samarbeidspartnere globalt. I skrivende stund forsøker de å handle med USA, India, EU, Kina og Russland. Stort mer globalt blir det ikke. Orbán ble kjent da han "globaliserte" Ungarn med 37 nye kinesiske batterifabrikker, stikk imot ordre fra EU-politikerne i Brussel.

Vil forhandle

EU beskylder Orbán for å stå alene og være aggressiv mot globalisme. Han beskylder EU-systemet for det samme. Han mener EU har valgt en isolasjonslinje, ved å legge opp til en handelskrig med Kina, og dessuten å gå mot en forhandlet fred i Ukraina.

Toppen

Orbán kan derfor sies å være mer åpen mot verden enn EU-systemet. Han leder et kapitalistisk land, men synes å kunne sameksistere med både USA, Russland, India og Kina.


Samler støtte

Analytikere peker på at det er EU-politikernes egen skyld at Orbán danner strategiske allianser med andre høyreorienterte og nasjonalistiske partier over hele Europa. Det er kun disse partiene som ønsker å påvirke Europa-parlamentet i den retningen Orbán ønsker å gå. For å danne en offisiell gruppe i EU-parlamentet trenger Orbán støtte fra minst en fjerdedel av medlemslandene, noe som i dag tilsvarer minst 7 av de 27 EU-medlemslandene. Han er på god vei.

Vil ikke høre

Orbán får mye kritikk i europeiske medier. Også EU-politikere kritiserer Orbán. De hevder at han står for splittelse, fremmedfrykt og at han undergraver europeisk enhet og demokratiske verdier. Selv sier Orbán at kan snakke med både den russiske, den amerikanske og den kinesiske presidenten. I likhet med USA er Ungarn et demokrati med et vestlig kapitalistisk handelssystem. Likevel klarer Orbán å samarbeide med kommunistene i Kina, og tjener til og med masse penger på dette samarbeidet.

Forhandlet fred

Nylig var Ungarns leder også i Ukraina for samtaler med Zelensky. Dette var Orbáns første besøk siden krigen begynte. Budskapet til Volodymyr Zelensky var enkelt. Orbán anbefalte en umiddelbar våpenhvile. Noen mener dette er fordi Orbán er venn med Russlands president Vladimir Putin. Andre mener at det er fordi Ungarn geografisk ligger med både Ukraina og Russland som naboer. Det kan derfor på sikt være lurt å ha et godt forhold til "alle".

Se framover

Til journalistene sa derfor Orbán at man burde legge fortidens tvister bak seg og fokusere på perioden fremover. Ordrett sitert sa han; "Vi ønsker at forholdet mellom våre to land skal være mye bedre." Til en forandring sa Zelensky at han var "takknemlig" for den humanitære støtten Ungarn hadde gitt til ukrainske flyktninger og at Ungarn kan spille en rolle i å organisere et nytt fredstoppmøte, der det forventes at Ungarn vil insistere på å ha med Russland. Det har vist seg at det er flere enn Kina og Ungarn som mener det er umulig å forhandle om fred dersom den ene parten i konflikten ikke er tilstede.

Straffer Ungarn

Orbán blir hardt motarbeidet av sterke krefter innad i EU-systemet. Det er et paradoks at man til tross for at det er så strenge krav til medlemskap i EU likevel klarer å havne i en situasjon der man plutselig "fryser" EU-midler til et medlemsland på grunn av uenighet. EU systemet har frosset mer enn 20 milliarder dollar som Ungarn har krav på, med henvisning til påståtte brudd på rettsstaten. Det er få som tror at dette hadde skjedd dersom ikke Orbán hadde talt Brussel midt imot.

Mot strømmen

Man kan si mye om Orbán, men at han våger å stå for egne meninger er det liten tvil om. At han heller ikke lar seg presse av EU-midlene som er frosset bør være et tankekors for hele unionen. Orbán har tvert imot startet kampanjer som skal avdekke det han mener er en oversentralisert og undertrykkende organisasjon.

Uventet støtte

Det må ha vært et sjokk for Brussel da industriledere i Tyskland sammen med tyske politikere plutselig gikk ut og "støttet" Orbán i at EU-handler i strid med medlemslandenes interesser. Tyske, franske og politikere omtalte ikke Orbán ved navn, men deres kritikk av EU-systemet handler mye om de samme tingene, der man peker på at EU-undertrykker tyske økonomiske interesser under påskudd av at det er bra for Tyskland.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal