Rasekatter sliter med levealderen

Blandingskatter lever lengst

Selv om gatemix har lengst forventet levealder finnes det enkelte raser som lever mye lenger enn blandingskattene. Men rasekattene befester også alle plassene nederst på listen over firbente venner som forlater oss alt for tidlig.

Bildetekst: Som vi ser av tabellen er den stakkars Sphynx katten på bildet øverst til venstre dømt til en tidlig sorti til kattehimmelen

Bildetekst: Burmeserne, som denne krabaten, troner på toppen med snittlevealder på hele 14 år.

Foto: pixabay/montasje/motparten
Tekst: Johan Olav Enerstvedt
Dato: 08.06.24

Før du skaffer deg katt bør du se nærmere på forventet levealder for de forskjellige rasene. Forskjellene er store, og varier fra 6-14 års forventet levetid. Forskere har sett på livene til over åtte tusen katter som var registrert hos veterinær.

11 år

En unik kattestudie avslører levetid for ulike raser. Kattens rase har nemlig stor innvirkning på hvor lenge den lever. Det samme har kastrering, sterilisering og kjønn. Selv om enkelte individer setter rekorder, - kan man i stor grad forutsi kattenes forventede levealder. Blandingsraser lever i snitt elleve år, og det er i toppen blant mjau-folket.

Sphynx sliter

En studie publisert i tidsskriftet Journals of Feline Medicine and Surgery viser at blandingsrasekatter lever lengst. Dårligst ut kommer sphynx-katter fordi de er disponert for hjertesykdommer. De stakkars sphynx-kattene, som mange kaller for Canadisk hårløs katt, lever i gjennomsnitt mindre enn syv år. Maine Coon, som er en populær rase i Norge, ligger et sted i midt på treet.

Norsk Skogkatt

Selv om blandingsrasekattene i snitt lever et og et halvt år lenger enn rasekatter sier forskerne at man må ta statistitikken med et forbehold fordi det er så store svingninger blant rasekattenes forventede levealder. Noen raser som Sphynx trekker ned, mens andre raser som Norsk Skogkatt eller burmeser trekker i den andre retningen.

Pekepinn

Studien har nok data til at de som vurderer å skaffe seg katt bør vurdre listene når de velger mellom katteraser. Ifølge Pernille Holst, veterinær og forsker ved Københavns Universitet kan man få en svært god pekepinn om de enkelte rasers forventede levalder ved å studere slike statistikker. Hun legger likevel til at det også er mange faktorer som spiller inn der rase ikke har noen betydning.

Toppen

Damer lever lengst

Akkurat som hos mennesker ser det ut til at hunnkatter lever lenger. I gjennomsnitt lever de 1,3 år lenger enn hannkatter. Årsaken er også noe av den samme som hos mennesker. En av grunnene til at hannkatter lever kortere, kan være deres naturlige atferd, der de er mer tilbøyelige til å havne i slåsskamper.

Bare veterinærkatter

Dataene i studien kommer fra katter som har vært hos veterinæren. Dette skaper en statistisk seleksjonsskjevhet (selection bias) fordi ikke alle katter blir tatt med til veterinæren før de dør. Studien har derfor en skjevhet som kan bety at kattenes forventede levealder er høyere enn den er for katter generelt.


Innenfor alle raser har man unntak med katter som lever nesten dobbelt så lenge som forventet leveår.


Kastrering og sterilisering

Forskerne la merke til at kattene som var kastrerte eller steriliserte levde mye lenger enn de som ikke var det. I snitt 1,1 år lenger enn de kattene som ikke var det. Likevel vil forskerne ikke konkluderer med at sterilisering og kastrering bidrar til et lengre liv, av samme grunn som med at hannkatter dør tidligere enn hunnkatter. Forskerne mener andre faktorer kan spille inn.


Dersom man klarer å holde en ikke kastrert hannkatt i ro, vil den muligens leve like lenge som sin kastrerte tvilling.


Burmesere lever lengst

I gjennomsnitt lever en katt 11,7 år. Norsk Skogkatt er midt ok inne på listen med omtrent ti år, men aller øverst troner "Burmeserne" med sine 14 år. Det kan ha sammenheng med hvilket liv de lever, men at det skal forklare den store forskjellen ned til for eksempel Spynxs med under 7 år og kjente helseproblemer er ikke sannsynlig.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal