Kronikk: Jesper Enerstvedt - ansvarlig redaktør

Global skepsis til europeisk opprustning

Engstelige for verdenskrig

I kjølvannet av Ukraina-krigen kommer Europa til å ruste opp kraftig. Norge tjuvstartet allerede fredag 5.april da regjeringen la fram et astronomisk forsvarsbudsjett man aldri har sett maken til i nyere norsk historie.

Foto: Forsvaret/motparten
Tekst: Jesper Enerstvedt
Dato: 07.04.24

Til sammen skal staten bruke 1624 milliarder kroner på forsvar frem til 2036. Opposisjonen i Norge er ikke det minste skeptiske til opprustningen - tvert imot. De er bekymret for om den kommer raskt nok.

Russerne kommer

I Norge går samtlige partier på Stortinget inn for en enorm opprustning. Det finnes ingen motforestillinger. Russland er nå erklært som fienden, selv om landet aldri har raslet med sablene overfor Norge. Likevel snakkes det i Norge om at Russland vil angripe oss så fort de får sjansen. I stedet for å se at all drepingen i Ukraina kanskje ikke var den beste løsningen, så vil vi nå prøve det samme her. Med vondt skal vondt fordrives.

Hansken er kastet

TV2 Nyhetskanalen spurte lørdag 6.april militære ledere om de trodde russerne kom til å angripe over Sverige og Finland eller fra sjøen? Begge deler var like sannsynlig. Norge må derfor ruste opp til lands og til vanns. Fredag 5.april vil bli husket som dagen da Norge kastet de siste hemningene over bord. Alle mente plutselig at desto flere våpen man har, desto mindre er sannsynligheten for at de vil bli brukt.

– “Denne planen er et historisk løft for Forsvaret og innebærer en betydelig styrking av samtlige forsvarsgrener”, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).


Jubel i alle leire

Norsk presse har tatt bladet fra munnen. Man snakker nå konkret om at det er Russland som er fienden. Alle norske politiske partier nikker nå bifallende til økt militær opprustning. Og for en gangs skyld. Til og med toppledere i forsvaret er fornøyd. Nå får de alt de peker på. Det er fritt valg i godtebutikken. Det har aldri skjedd før.

Pressemelding | Dato: 05.04.2024

– Regjeringen takker for konstruktiv dialog med alle partiene, og inviterer Stortinget til et bredt forlik om dette forsvarsløftet.


Dårlig rykte

Enten europeiske politikere liker det eller ikke, så mener de aller fleste mennesker i verden at Vesten har startet to verdenskriger. Globalt er det veldig liten interesse i å støtte Vesten i å starte verdenskrig nummer tre. Verden vil heller ikke høre flere unnskyldninger, enten det handler om skuddene i Sarajevo eller bombene i Kiev. Nok er nok.

Karantene

Det er det gjentagende bråket fra Europa som skaper utrygghet for alle mennesker på jordkloden. Om det er tyskere, eller russere som har startet bråket er mindre viktig. Hvis resten av verden ser at Europa starter verdenskrig nummer tre på bare hundre år, blir Europa en vedvarende global trussel. Det er mulig at noen nordmenn tror at Russland gjerne vil ha soldater i Oslo, Paris eller Roma, men det er ingen andre på kloden som tror det. Tvert imot.

Global skepsis

Hvordan ser resten av verden på en slik opprustning? Utenlandske observatører melder hjem at barbarene i Europa kommer til å ruste opp igjen, - i kjølvannet av Ukraina-krigen, under påskudd om at Russland skal ta oss alle sammen. Det er det ingen som tror på.

Toppen

Engelske soldater

I India med over en millard innbyggere er det mange som minnes at landet var en engelsk koloni, og at man brukte engelsk militærmakt mot ubevæpnet sivilbefolkning. Indere har aldri sett noen russiske soldater true deres egen befolkning. Ikke har de hørt snakk om at verken Tsar Nikolaj II Stalin eller Putin har hatt planer om å utplasser soldater i New Dehli eller Bangalore.

Opiumskrigen

Alle opplyste Kinesere husker opiumskrigene og vestlig støtte til Kinas fiender som Kuomintang, både før og etter andre verdenskrig. En og en halv milliard kinesere har ikke noen grunn til å stole blindt på Vestens gode hensikter. Tvert imot var det Russland som støttet dem da de trengte det som mest. Vestens iver etter å være fredspoliti virker noe hult, og minner i følge kineserne mer om rehabiliterte forbrytere som bedyrer sin uskyld og forteller at alt skal bli annerledes denne gangen.

ANC

Afrika har ingen gode grunner til å stole på Vesten, og heller ikke til å ta avstand til Russland. Afrikanere lever i en verdensdel som ser ut som et kakestykke på grunn av at vestlige kolonimakter delte landene mellom seg med linjal. Russland var det eneste landet som ikke grafset til seg, til tross for at den russiske tsar-familien var nært beslektet med den engelske kongefamilien. Nikolaj II regjerte fram til 1917. I nyere tid støttet Russland både ANC sin frigjøringskamp i Sør-Afrika og Kadaffis forsøk på å lage en Afrikansk valuta.

PLO

For arabere er det også tvilsomt om vesten opprustming kan føre noe godt med seg. Sist araberne sjekket, var det Russland som var vennlig innstilt til PLO og Yassir Arafat. Kanskje ikke så rart at Saudi Arabia har meldt seg på i BRICS samarbeidet.

Che Guevara

Latin-Amerika har friskt i minne at USA støttet diktatoren Pinochet i Chile, og de ser med egne øyne at USA nå er i ferd med å lage en mur mot fattige mennesker i Mexico. Russland har aldri gjort noe mot noen i Latin-Amerika. Tvert imot. Det eneste de er kjent for er å støtte sandinistene i Nicaragua og Fidel Castro på Cuba. Det er derfor naturlig at til og med store kapitalistiske land som Brasil og Argentina er med i den nye økonomiske alliansen BRICS sammen med Kina og nettopp Russland.

Tredje verdenskrig

En verdenskrig er noe langt mer inngripende enn en krig mellom to stater. Det vil ta seg svært dårlig ut for Europa om de starter tre verdenskriger etter hverandre. Det hjelper ikke om det er med henvisning til Ukraina, og med trusselen om at Russland skal invadere all verdens land og folk. Dette argumentet er det nesten ingen på jordkloden som tror på. De må i så fall bo i Norge eller umiddelbar nærhet.

Isolerer oss selv

Det er veldig vanskelig å tro på fred når både politikere og aviser forteller oss at "alle" i hele verden er enige med “oss” og at "vi" derfor må ruste opp for å forsvare oss mot Russland og Kina, - fordi disse landene vil angripe hele jordkloden. Norge og Vest-Europa er i beste fall i utakt med verden, og i verste fall i ferd med å male seg inn i et hjørne, som isolerer Europa, også fra andre kristne kapitalistiske land under andre himmelstrøk.

Kulturkrig

Hvor irriterende er disse gjentagende krigene på resten av verden? Og hva kan de gjøre for å stoppe oss? Det kan se ut som konfliktene mellom Vesten og Russland, og USA og Kina, - handler mer om filosofi enn demokrati. Det er mange kristne og muslimske land som ikke følger USA og Vesteuropas farlige opprustningspolitikk.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal