Kollektivt ansvarsfraskrivelse i det norske Stortinget

Tidenes tabbekjøp

Alle vet det, men ingen våger å snakke om det. Innkjøpene av F35 var en gedigen fiasko. Flyene som kostet over èn millard per stykk blir ikke en gang nevnt i den nye milliardpakken. Null etterpåklokskap.

Bildetekst: Det var mye pomp og prakt da de første F35 ankom Ørlandet flyplass.
Foto: Lockhead Martin/Forsvaret/motparten
Tekst: Jostein Mosnes-Holmen
Dato: 06.06.24

4.juni 2024 kan fort gå inn i historiebøkene som en ny tabbedag for det norske Stortinget. Med den største selvfølgelighet var smilende politikere fra alle partier enige om en ny millardpakke til forsvaret, - samt å sende de samme menneskene som feilet sist, - på handletur igjen. Vi snakker om menneskene som sløste vekke 350 millarder da de fikk frie tøyler.

Feid under teppet

Ingen snakket om at man så sent som for to år siden lovet folket at den forrige milliardpakken skulle "sikre vår forsvarsevne i "tiår framover". At 350 millarder har gått med til sky-ferrarier parkert i dyre garasjer fikk ingen av partiene til å protestere eller å ta forbehold på noen måter.

Historisk (dumt)

- Det er historisk at alle partier på Stortinget enstemmig har blitt enige om en ny langtidsplan for Forsvaret, sa Jonas Gahr Støre. Det har han rett i, men det kan fort vise seg å bli en historisk tabbe som overgår den forrige.

Tabbekjøp

Det er nesten ikke til å tro at man for bare to år siden sa at F-35 skulle gi Norge et "troverdig forsvar i tiår fremover". Allerede før flyene er operative er det som om de ikke eksisterer. Selv ikke når alle partiene er enige om å åpne pengesekken til Forsvaret, snakkes det om å kjøpe et par ekstra F35 fly. Stemningen kan bare beskrives på en måte: En kollektiv innrømmelse av å ha gjort norgeshistoriens verste tabbekjøp.

Avskrekke og sikre

Det er forstemmende å se tilbake på hva skråsikre politikere og generaler i Forsvaret sa for bare noen få år siden. F35 skulle "avskrekke enhver fiende". Ikke nok med at flyene skulle skremme vannet av russerne, for det er tvilsomt om regjeringen tenkte på sinte inuitter væpnet til tennene med isbjørnknokler. All kritikk prellet av på regjeringen og forsvarlederne våre. Tvert imot. Flyene skulle "Sikre kontroll over norsk luftrom i tiår framover”.

Skyld

Den kollektive skyldfølelsen over F35 sløseriet skaper et klima uten evaluering og selvkritikk. Det mumles om at vi ikke den gang kunne vite, men at vi nå vet så meget bedre. Problemet er at det er løgn. Våre egne allierte forsto hvor landet lå, og tok grep i tide. Det gjorde ikke Norge, men solide allierte som Storbritannia gjorde det. I tillegg skrev en rekke oppegående journalister teksten på veggen. Det hjalp ikke.

Ble advart

I en kronikk i Dagens Næringsliv skrev forsker og utenrikskommentator Asle Toje følgende i 2021:


"Norge er kommet altfor sent i gang med droner og med bare 300 millioner satt av til innkjøp, har ikke Norge tatt seg råd til en eneste kampdrone. Norge er sinker på den teknologien som vil prege fremtiden fordi vi har brukt alle pengene på F-35."


Skylapper

Toje var absolutt inne på noe. Han hadde oppdaget at Norges forsvarsledelse i samråd med norske politkere totalt overså internasjonale strømninger og hva egne allierte tenkte om framtiden. Blant annet kuttet Storbritannia innkjøpene av F35 med hele 65 prosent slik at de til slutt landet på færre fly enn Norge. Det er hevet over tvil at man tidligere visste hvor landet lå. Norge ville rett og slett ikke høre på fornuft. I et privat firma som sløste på denne måten vet vi hva som ville skjedd med ledelsen.

Ubrukelig

Dagens Næringsliv var ikke alene om å advare folkevalgte og militær ledere, men i Norge var det ingen som lyttet. Det skulle vise seg å bli svært dyrt for landet vårt. En liten motpart innad i norske politiske partier sa at ny teknologi innskrenket F-35s virkefelt fra «alt» til «ingen ting». Dette er fordi fly som koster så mye ikke kan brukes til patruljering. F35 kan heller ikke brukes ved fronten der det fort vil forvandles til skrapjern av fremskutt antiluftvern.

Toppen

Alle visste

Det var ikke bare Norges allierte Storbritannia som så hvilken vei dette bar. Også på russisk side og blant russiske allierte har man vært klar over problemet i mange år. Konflikten i Nagorno-Karabakh viste for eksempel at Armenia ikke sendte opp sine splitter nye Su-25 jagerfly, selv om de var i ferd med å tape krigen.

Feid under teppe

Nå i 2024, - allerede før F35 flyene er helt operative, har et samlet norsk Storting vedtatt en ny forsvarspakke, uten å nevne de fantastiske flyene med et eneste ord. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier den nye langtidsplanen er historisk og et viktig signal til våre allierte. Langtidsplanen som alle partiene på Stortinget ble enige om gjelder perioden 2025–2036.

Ikke imponert

Det statsministeren ikke sier noe om er at Norges allierte ikke er imponerte over planene. Tvert imot gjorde Storbritannia en dreining mot droner og missiler for mange år siden. Å skryte av at man mot gode råd har sløst vekke skattebetalernes penger, kan bare skje i Norge, og det er fordi man på et historisk norsk Storting, ikke har et eneste parti som tør å protestere.

Ingen F35

I planen skal det brukes over 600 millarder kroner på blant annet styrket satsning på langtrekkende luftvern, sjøforsvaret skal få minimum fem nye fregatter, dronestrategi for forsvarssektoren og nye ubåter. Ikke et ord om at man trenger flere av de flyene som bare for to år siden skulle sikre Norges luftrom i “tiår” framover.

350 milliarder

Det vurderes ikke å kjøpe inn et eneste ekstra F35. Det er nesten rart, fordi man for bare to år siden sa at det var akkurat disse flyene som skulle "sikre norsk luftrom" og "avskrekke enhver fiende". Det kostet skattebetalerne flere hundre millarder, og både Riksrevisjonen og nøkterne mennesker innad i Forsvaret og regjeringen har forstått at totalbeløpet til drift og vedlikehold kommer opp i minst 350 millarder kroner. Det er over halvparten av den nye supersatsingen som alle partiene nå er enige om.

Dårlig styring

Motparten konkluderer med at firmaet AS Norge kan bruke 350 millarder av aksjonærenes penger på et fiaskoprosjekt og likevel hente inn 650 nye millarder kroner i frisk kapital til nye investeringer, uten at de gamle har blitt evaluert, eller at noen ledere for innkjøp og strategi har måttet ta hatten sin og gå. Det er ikke alle aksjonærer som bifaller en slik forvaltning av egenkapitalen.

En glad mann

Tirsdag 4.juni svinset derfor smilende politikere og forsvarstopper rundt hverandre når det ble kjent at man for første gang i norgeshistorien hadde klart å få gjennomført et gigantisk militært pengesluk uten et eneste kritisk parti på Stortinget. Det norske pressekorpset kunne konstatere at forsvarssjef Eirik Kristoffersen var en glad mann.

Fest

På noe som mest minnet om en champagne-fernissage for en kunstutstilling var også forsvarminister Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet til stede. Han var minst like glad som forsvarssjefen. Han var også like sikker denne gangen, som da han for bare to år siden sa at F35 ville sikre vår forsvarevne i tiår framover og avskrekke enhver fiende.

Kollektivt sammenbrudd

Sannsynligvis er det en sjokkert motpart innad i samtlige partier. Det er klart at mange har oppdaget at man sist gang kjøpte katta i sekken, men at de vet at det er politisk selvmord å protetere denne gangen også. Vi er derfor vitne til et kollektivt sammenbrudd i evne til å ta selvkritikk.

Rider igjen

Med den stemningen som hersker i Norge i dag finnes det ikke rom for nyanser i noen norske partier, enten det handler om pandemier eller forsvarsstrategier. Det er kun èn akseptert mening. Skattebetalerne må bare håpe at man denne gangen velger bedre enn sist. Problemet er at det er de samme menneskene som skal foreta innkjøpene. Verken politikere eller forsvarsledelse har blitt skiftet ut.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal