Rikinger vil lage super-babyer

Opptøyer mot CRISPR

I Tyskland og Frankrike har tusenvis av mennesker tatt til gatene i voldsomme protester mot genmanipulering av mannens sædceller før det befrukter kvinnens egg, for å skape en ny rase styrtrike super-mennesker uten arvelige sykdommer.

Tekst: Jehanne de Vouthon
Foto:Pixabay

Over tyve tusen mennesker har signert et opprop der de ber Frankrike gå inn for et et internasjonalt moratorium – det vil si en umiddelbar stopp – av genetisk modifisering av menneskelige embryoer, spesielt via teknikken CRISPR-cas9. Også i Tyskland er en rekke organisasjoner på banen for å stoppe den nye teknologien kalt CRISPR.

Kurere gruff

Teknologien har skapt etiske og sosiale spørsmål knyttet til endring av menneskelig arvemateriale og muligheten for å skape "designer babyer" eller endre menneskelige egenskaper på en uønsket måte. Derfor er det en pågående debatt om hvordan denne teknologien bør brukes og reguleres.

Skaperverket

Den nye teknologien brukes allerede med hell for å fjerne koden i grise-sæd som gjør at sykehus nå kan lage organer som ikke blir avvist av menneskekroppen. CRISPR-teknologien kan også brukes på menneske-sæd og det er her komplikasjonene begynner for alvor. Tukler man med skaperverket?

Stort potensiale

CRISPR-teknologien ble først oppdaget i bakterier, der den naturlig beskyttet cellene mot virusangrep ved å kutte ut deler av virusets DNA. Forskere oppdaget at de kunne bruke denne mekanismen til å endre DNA-sekvenser i andre organismer, inkludert planter, dyr og mennesker.

Altzheimer

CRISPR-teknologien har potensial til å behandle eller kurere arvelige sykdommer og forbedre landbruksproduksjonen. Teknologien kan brukes til å luke vekk arvelige sykdommer som kreft og Altzheimers i familier der dette forekommer hyppig, og det før egget blir befruktet!

VITA

Alliance VITA er en fransk non-profit organisasjon som arbeider for å forsvare menneskelivet og menneskets verdighet fra unnfangelse til naturlig død. Alliance VITA har en bred tilstedeværelse i Frankrike og arrangerer regelmessig offentlige arrangementer og kampanjer for å øke bevisstheten om temaene de arbeider med.

Avslutt

Kontroversiell

Alliance VITA jobber med en rekke saker, inkludert beskyttelse av ufødte barn, støtte til familier, kamp mot eutanasi og assistert selvmord, og støtte til personer med funksjonshemninger. Organisasjonen tilbyr også hjelp til kvinner i en vanskelig graviditetssituasjon, og gir informasjon om de medisinske, juridiske og psykologiske aspektene ved abort.

Engstelige forskere

Paul S. Knoepfler, en amerikansk biolog og professor ved Institutt for cellebiologi og menneskelig anatomi er svært bekymret for protestene i Frankrike. Fra hans arbeidsplass ved Genome Center og Comprehensive Cancer Center ved University of California, Davis School of Medicine, har han fulgt med i den europeiske debatten i årevis.

Mørske skyer

Knopfler peker på at kampanjene som spesifikt retter seg mot CRISPR kan ha negative effekter på friheten forskere har til å gjøre CRISPR-forskning i laboratoriet. Spesielt er han bekymret for det religiøse aspektet ved "rett til livet" demonstrasjonene. Og professoren har i hvert fall rett i noen av argumentene. Demonstrasjonene i Europa har blitt stadig mer voldelige og retorikken har tilspisset seg.

Stor skepsis

Men også eksperter er bekymret for denne typen forskning, selv om resultatene utvilsomt er imponerende. Federal Agency for Nature Conservation, det føderale miljødepartementet, har gitt en kjent lobbyorganisasjon i oppdrag å vurdere risikoene ved den nye genteknologien som Crispr/Cas representerer.

Stille før stormen

Organisasjonen, Testbiotech, er en forening kjent for å være imot enhver form for genteknologi. Mange mener derfor at resultatet er gitt på forhånd. Når organisasjonen leverer en troverdig rapport, skrevet av skeptiske vitenskapsfolk, tar det ikke lang tid før store religiøse bevegelser også fanger opp budskapet om at det er farlig å tukle med skaperverket. Da er helvete løs.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Regnskap
regnskap@

Annonser
annonser@

Redaksjon
redaksjon@

Desken
desken@

Ledelse
styret@

 

 

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei 2
4839 Arendal
Mobil: (47) 400 411 40
Ansvarlig redaktør
Jesper Enerstvedt
(47) 400 411 40
jesper@motparten.no