Kronekursen i fritt fall

1000-vis av årsverk forsvunnet

Du forsøker å ringe Statens Vegsvesen. En stemme forteller deg at det er stor pågang, men ingenting om ventetid eller nummer i køen. Derfor sitter du litt til. Etter førti minutter gir du opp. Ny forskning viser at all ventingen er et særnorsk fenomen, og at alle de tapte timene påvirker kronekursen negativt.

Tekst: Christer Mæland
Foto: Pixabay

Mange mennesker kjenner seg igjen i eksemplet ovenfor, men fordi det alltid har vært slikt har folk sluttet å irritere seg. Reglene er tross alt like for alle, men hva mange ikke tenker på er at slike systemer ville vært utenkelig i mange andre land.

6-minutter lite

Apotekforeningen laget nylig en studie som tok for seg 40.000 reseptekspedisjoner ved 42 apotek landet rundt. Ventetiden var ikke så lang, bare inntil 6-7 minutter. Likevel slukte dette 5 årsverk på venting.

1-time vanlig

Utlendingsdirektoratet er kanskje det verste eksempelet i Norge. Her er det nærmest umulig å komme gjennom på telefon. Likevel opprettholder direktoratet telefontjenesten. Ventetiden kan strekke seg over en time og det koster penger. Tusenvis av årsverk forsvinner i løse luften.

Særnorsk fenomen

Undersøkelser ved institutt for samfunnsforskning viser at det ikke bare er statlige og kommunale syndere. Venting er et særnorsk fenomen, som folk tror er normalt og rettferdig fordi det er likt for alle. I virkeligheten er det en alvorlig hemsko for norsk konkuranseevne, og er en av fler faktorer som er med å torpedere kronekursen.

Dumskap i system

Mange av statens institusjoner har uvirkelig lange ventetider. Både Skatteetaten, Statens vegvesen, Utlendingsnemda, Sjøfartsdirektoratet, Tolletaten, Folkeregisteret, og Brønnøysundregisteret har gjennomsnitts ventetid på telefon over tretti minutter, – hele året, også i uker uten unormalt stor pågang. Ingen skandinaviske land kan vise tilsvarende sløsing med arbeidskraft.

1000-vis borte

En utregning viser at tre hundre og femti tusen mennesker ringer de nevnte statlige og kommunale instanser hver måned. Per år blir det to millioner et hundre tusen timer venting. Et årsverk er 1750 timer. Disse syv etatene alene spiser 1200 årsverk på venting. Det er ille, men det som er verre er at det undergraver folks tillit til det offentlige, og bidrar til en mer passiv og apatisk holdning til viktigheten av det å arbeide. Hvordan kan man ta noen seriøst som med vitene og vilje lar et slikt system passere?

Symboleffekt

I eksemplet ovenfor er en etat som NAV ikke er medregnet. Også her renner det tusenvis av årsverk ut i sanden. Statens institusjoner har ikke konkurranse. De trenger strengt tatt ikke å ta telefonen på en times tid når borgerne vil spørre om noe, men symboleffekten av dette er langt sterkere enn det myndighetene kan forestille seg.

Sprer seg

Slike systemer og holdninger forplanter seg nedover i systemene, og viktigheten av å være smart, effektiv og konkurransedyktig smuldrer vekk, og gjennomsyrer til slutt hele samfunnet.

Privat sektor

Statlige og kommunale tradisjoner smitter over på næringslivet, for som ny forskning viser, står heller ikke private aktører på for å hjelpe deg.

Avslutt

Norge verst

Venting hos teleoperatører, strømleverandører og butikker for elektronikk og andre viktige saker folk trenger, har en ventetid som ville fått skandinaviske konkurrenter til å sperre opp øynene.

Smittsomt

Enten du har kjøpt deg en flybillett, eller skal klage på internett fra Telenor, opplever du akkurat det samme. Timers ventetid på telefon og en labyrint av meningsløse spørsmål fra kunstige chatbotter. Nordmenn er så vant til dette at de ikke stusser dersom de blir bedt om å taste 9 hvis de har en tante på Toten. Det er den mest naturlige ting i verden – tror de. Norge blør årsverk og valutaen raser i forhold til sammenlignbare land.

Dumme nordmenn

I andre land, og spesielt i fremvoksende økonomier lar man ikke slike system eksistere. Enten har du et system der du klarer å ta telefonen innen en viss tid, eller så har du ikke et system i det hele tatt. Sta og byråkratiske nordmenn, stappfulle av selvsikkerhet og erfaring i trygt demokrati bryr seg ikke om hva primitive utlendinger tenker. Vårt system er best i verden. Og likt for alle.

Forbudt i Kina

Smarte land som Kina har vært veldig klare på at dette er undergravende både for produktivitet og for moralen generelt. Derfor er det forbudt. Det gis bøter og inndragning av lisenser og konsesjoner til bedrifter som lar mennesker vente for lenge på telefonen.

Investorene flykter

I Norge har man fokus på at reglene er like for alle, og at det derfor er rettferdig. I iveren etter likhet glemmer norske politikere helt å bruke sunn fornuft. At man saboterer Norges konkurransedyktighet er det ingen som tenker på, verken på rød eller blå side av det politiske kartet.

Opptatt i telefonen

Kanskje er det derimot utenlandske investorer som tenker på det. Hvem vil egentlig investere i et land som har to parkeringsvakter per gate og der store deler av befolkningen sitter opptatt i telefonen uten å produsere noe som helst?

Kronen i fritt fall

Det er viktig å være konkurransedyktig i en tid med krig og usikkerhet. Samfunnsforskere peker nå på at alle årsverkene som forsvinneri Norge er et så viktig symbol på en tilstand, at de faktisk er med på å påvirke den fallende kronekursen.

Halvert

Kronekursen er halvert i forhold til mange fremvoksende økonomier de siste syv-åtte årene. Det er lenge siden kronen løsrev seg fra oljeprisen, selv om Norges manglende vilje til å få opp oljen fra havbunnen selvsagt også er en medvirkende årsak.

Kostbare holdninger

Samfunnsforskerne peker også på at foreldregenerasjonen som tror de har tjent millioner på gallopperende boligpriser nå bør ta seg en realitetssjekk. Sammenlignet med andre land har de blitt fattigere. Det hjelper lite at boligen din har steget i verdi hvis du må ut med dobbelt så mye for et feriehus i Spania eller at utenlandsferien plutselig er dobbelt så dyr.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Regnskap
regnskap@

Annonser
annonser@

Redaksjon
redaksjon@

Desken
desken@

Ledelse
styret@

 

 

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei 2
4839 Arendal
Mobil: (47) 400 411 40
Ansvarlig redaktør
Jesper Enerstvedt
(47) 400 411 40
jesper@motparten.no