Rasisme eller fornuftig tvang?

Jomfruer raser mot FN og WHO

Hundrevis av zulu-jomfruer marsjerte nylig til kommunekontoret i Pietermaritzburg i protest mot FN, og Verdens helseorganisasjons (WHO) Årsaken er at begge organisasjonene vil forby jomfrutesting, som utføres for å avgjøre om en jente har hatt vaginalt samleie eller ikke.

Tekst: Jehanne de Vouthon
Foto: NGCOBO / motparten

De to hovedargumentene for å støtte jomfrutesting er at den bidrar til å redusere spredningen av HIV og til å bevare samfunnsmessige moralske verdier.

Kultur

Aktivistene i Langalibalele gaten i provinsens hovedstad sang og danset til støtte for praksisen med jomfrutesting. De peker på at jomfrutesting ikke bare er en del av kulturen i Sør-Afrika, men også i tyve andre land. Ifølge kvinnene har jomfrutesting en rekke positive aspekter som FN i sin iver etter å hjelpe totalt har oversett.

Memorandum

Demonstrantene tilhører organisasjonen Culture and Youth Development Organisation, som ikke forstår hvorfor mektige globale organisasjoner vil innføre forbud forbud mot et flere tusen år gammelt rituale. Med seg til det offentlige kontoret hadde kvinnene et brev som ble levert av kulturaktivisten Nomagugu Ngobese.

Hvit feminitet

I memorandumet til presidenten opplyser aktivistene at de nekter å følge standarden for hvit femininitet og hvit modus for hva som er "kulturelt passende" for svarte mennesker, spesielt for urfolkskvinner. Aktivistene mener det er mange aspekter som globalistene ikke har sett. Blant spørsmålene var hvorfor man undertrykker afrikanske normer og verdier i landet.

Kvalifisert jomfru

FN og WHO har gjentatte ganger uttalt at de er forpliktet til å gå imot jomfrutesting for å fordi jentene blir tvunget til å gjennomgå jomfrutesting. Dette inkluderer forespørsler fra foreldre eller potensielle partnere om å bevise ekteskapsberettigelse eller fra arbeidsgivere om ansettelseskvalifisering," heter det i uttalelsen.

Ber om respekt

Kvinneaktivistene forstår FN og WHO sine gode intensjoner, men mener de globale organisasjoneen oppfører seg som diktatorer, og det er de lei av. Kvinnene vil ikke la noen komme og blande seg inn i hvordan de oppdrar barna. - La oss være i fred, sier zulu-aktivistene til FN og Verdens helseorganisasjon.

Testmatte

Nomalanga (27) vokste opp i Sobantu, en forstad i Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal. Hun husker sin erfaring med jomfrutesting. Det ble gjort i et rom der en jomfrutester satt på en gressmatte. Nomalanga måtte spre bena på vidt gap. Testeren åpnet deretter skjeden med begge hendene i skjedeåpningen for å se inn om jomfruhinnen var intakt, eller om størrelsen på skjedeåpningen var blitt forstørret med en penis.

Rom for skjønn

Amanda Ndlangisa (26) produsent ved en populær TV-stasjon opplevde det litt annerledes. Testeren helte vann inn i skjeden. Tanken er at hvis du fortsatt er jomfru, vil bare en liten del av væsken renne inn i skjeden din, men hvis skjeden din har blitt åpnet ved å ligge med gutter, vil væsken flyte lett inn. Her er det rom for en skjønnsmessig vurdering, så det kan være praktisk å ha et godt forhold til testeren

Toppen

Kultur - ikke voldtekt

Felles for begge kvinnene er at de mener saken ikke handler om hvorvidt den fysiske eksaminasjonen er ubehagelig, nedverdigende eller gjøres uten kvinnenes samtykke. De mener jomfrutesting handler om seremoniene, akkompagnert av sang, dans, samtaler og læresetninger fra de eldre kvinnene om hva det innebar å være kvinne, om behovet for å ha selvtillit, å være stolte av hvem vi er, og ikke å la menn få oss til å ha det mindre bra med oss selv.

Storbritania

På 1970-tallet utførte immigrasjonsoffiserer jomfrutesting på innvandrerkvinner fra visse land, med den samme demografien som den man nå prøver å beskytte. Det britiske innenrikskontoret testet kvinner som et middel for immigrasjonskontroll, og for dette har det aldri blitt gitt en formell unnskyldning.

Forente Arabiske Emirater

Fortsatt er jomfrutesting en obligatorisk praksis i mange rettssaker om medgift i De Forente Arabiske Emirater (UAE) og andre arabiske land. De afrikanske kvinnene mener en slik praksis er forferdelig, og peker på at vi her snakker om ekte menneskerettighetsbrudd, og ikke en kultur. Forskjellen er at en kultur kan ha mange positive sider som vestlige snillister og globalister ikke forstår.

Tonedøve ignoranter

Nomalanga står fast på at hun likte jomfru-seremoniene. Hun husker spesielt sivdansen som en spennende tid for alle i Zulu-nasjonen. Denne årlige dansen finner sted i Nongoma, ved kongens palass. Det innledes med en offisiell jomfrutestingsseremoni. Det irriterer kvinnene at FN og WHO er totalt tonedøve for andre lands kulturer. - Har de ikke antropologer i FN?, undres kvinnene.

Mekaniske svar

FN svarer på kritikken med tilsynelatende logiske og velmente formuleringer. Praksisen med jomfrutesting er medisinsk unødvendig, smertefull, ydmykende og traumatisk. Oppfordringen om å forby jomfrutesting ble offisielt erklært på World Congress of Gynecology and Obstetrics i Rio De Janeiro i Brasil.

FN-generaliserer

De to organisasjonene sier at vektleggingen av kvinners jomfruelighet er en form for kjønnsdiskriminering ettersom den tar sikte på å kontrollere deres seksualitet og kropp. De afrikanske kvinnene mener FN og WHO står for en håpløs forenkling og generalisering av problemstillingen. De bør i hvert fall feie for sin egen dør først.

Bør beklage

Aktivistene mener FN bør få Storbritania og andre land til å beklage sine tidlige synder, og få nåværende samarbeidsland som Saudi Arabia og UAE til å slutte med statlig voldtekt, en praksis som åpenbart er i strid med menneskeerettighetene. Og for ordens skyld - Vi går toppløse også, blunker Nomalanga. Det er vel også forbudt på FN-kontoret.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Regnskap
regnskap@

Annonser
annonser@

Redaksjon
redaksjon@

Desken
desken@

Ledelse
styret@

 

 

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei 2
4839 Arendal
Mobil: (47) 400 411 40
Ansvarlig redaktør
Jesper Enerstvedt
(47) 400 411 40
jesper@motparten.no