Jøder og palestinere er genetiske søsken

Blodig familiefeide

Ifølge det anerkjente magasinet Science viser nye genetiske studier at jøder og palstinere ikke er to folk slik mange hevdet tidligere. Tvert imot er de i geneologisk sammenheng brødre og søstre. Konflikten i midføsten er som en familiefeide å regne, der vold oppstår på grunn av uenigheter om religion.

Tekst: Mehmet B. Muhra
Foto:motparten/Israel

Palestinere og jøder er mer enn nært beslektet. Genetisk er det ikke mulig å skille de fra hverandre. Mer enn sytti prosent av jødiske og palestinske menn har arvet Y-kromosomene sine fra de samme forfedrene som bodde i regionen i løpet av de siste tusen årene.

Kromosomer

Genetiker Michael Hammer ved University of Arizona studerte 1371 jødiske og palestinske menn. Resultatene levnet ingen tvil. Det var nære slektninger i geneologisk forstand. Faktisk kunne ikke Y-kromosomet i midtøsten-arabere skilles fra jødene.

Sefardiske jøder

Israelske studier viser akkurat det samme som de de amerikanske forskerne har komme frem til. Genetiker Ariella Oppenheim ved Hebraw University i Jerusalem, studerte arabiske og jødiske menn. Y-kromosomene til 119 ashkenazi- og sefardiske jøder og 143 israelske og palestinske arabere. Til tross for at mange av jødene hadde bodd i utlandet en periode var det ikke rom for tvil. De var palestinernes brødre og søstre i genetisk forstand.

Mikrosatelitter

Både jødene og palestinerne hadde sin opprinnelse i Levanten, selv om de var spredt over hele verden før de returnerte til Israel. I likhet med palestinerne kunne de spore sine aner til menn som hadde bodd i regionen i århundrer eller lenger. Y-kromosomene til mennene hadde nøkkelsegmenter av DNA som var så like at de samlet seg i bare tre av mange grupper kjent som haplogrupper. Andre korte DNA-segmenter kalt mikrosatellitter var like nok til å avsløre at mennene må ha hatt felles forfedre i løpet av de siste tusen årene.

Avslutt

Haplotyper

Også studier fra National Library of Medicine viser at jøder og palestinere er som en storfamilie, - der alt har gått galt på et kulturelt og religiøst plan. Den genetiske profilen til palestinere og jøder har for første gang blitt studert ved å bruke humant leukocyttantigen (HLA) genvariabilitet og haplotyper. Sammenligningen med andre middelhavsbefolkninger ved å bruke nabo-dendrogrammer og korrespondanseanalyser avslører at palestinere genetisk er jøder eller omvendt.

Genetisk like

Studiene samsvarer med arkeologiske og genetiske data som viser at jøder og palestinere stammer fra de gamle kanaaneerne, som i stor grad blandet seg med egyptere, mesopotamiske og anatoliske folk i antikken. Dermed er palestinsk-jødisk rivalisering basert på kulturelle og religiøse, men ikke i genetiske, forskjeller.

Historiske beretninger

Resultatene samsvarer også med historiske beretninger om at de muslimske arabere, kristne og jøder som bodde i den sørlige Levanten, en region som inkluderer Israel og Sinai, var etterkommere av en kjernebefolkning som levde i området siden forhistorisk tid.

Lang familiefeide

Den nære slektskapen mellom jøder og palestinere i befolkningen i det vestlige Middelhavet gjenspeiler den kontinuerlige kultur- og genstrømmen rundt Middelhavet som har skjedd i forhistorisk og historisk tid. Den komplekse demografiske historien til Palestina har blitt påvirket av flere historiske hendelser og migrasjoner.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Regnskap
regnskap@

Annonser
annonser@

Redaksjon
redaksjon@

Desken
desken@

Ledelse
styret@

 

 

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei 2
4839 Arendal
Mobil: (47) 400 411 40
Ansvarlig redaktør
Jesper Enerstvedt
(47) 400 411 40
jesper@motparten.no