Begge parter får kritikk

Drap og tortur på sivile kan være kulturelt betinget

I midtøsten går verken jøder eller palestinere av veien for summariske henrettelser av sivile. Historikere peker på at et felles kulturellt og religiøst opphav er årsaken til at partene i stor grad aksepterer hevn på sivilie som et legitimt militært virkemiddel.

Tekst: Mehmet B. Muhra
Foto:motparten/Israel

"Et øye for et øye" er på bibelsk hebraisk: עַיִן תַּחַת עַיִן, ʿayīn taḥaṯ ʿayīn. Budet som finnes i 2. Mosebok 21:23–27 uttrykker prinsippet om gjensidig rettferdighet. Det spesielle og problematiske er at akkurat det samme står i koranen: Qiṣāṣk: قصاص, Qur'an, 2:178

Barbarisk

Virkelig brutalt og frastøtende blir det når både jødene og palestinerne tar ordlyden bokstavelig. Begge parter mener alvor. Palestinere kaster nakne kvinnelik på lasteplanet og israelske soldater skyter kvinner og barn etter ordre fra høyeste hold. Vold mot uskyldige sivile er ikke et uhell. Volden er legitim.Volden er akseptert, forventet og godkjent på alle nivåer av samfunnet - på begge sider.

Lex tallionis

Den tidligste kjente bruken av prinsippet vises i Code of Hammurabi, som går før den hebraiske bibelen. Palestinerne praktiserer de samme reglene og går heller ikke av veien for summariske henrettelser av israelske sivile mål. Loven om eksakt gjengjeldelse er prinsippet om at en person som har skadet en annen person skal straffes i tilsvarende grad. Straffen kan utføres på et hvilket som helst familiemedlem i den skyldiges familie. I konflikten mellom jøder og palestinere ser man ofte på hverandre som en storfamilie.

Hevnbasert terror

“Øye for øye"-prinsippet er regelen at straffen skal være nøyaktig lik forbrytelsen. Dessverre for mange sivile på Vestbredden eller i Israel spiller det ingen rolle for motstanderen hvilket familiemedlem som tildeles straffen. Palestinere kidnapper og dreper Israelere, som på sin side bomber bolighus og skyter ubevæpnede demonstranter til døde. Amnesty International har bredt dokumentert at begge parter i konflikten benytter primitiv hevnbasert terror mot sivile mål.

Systematiske overgrep

Amnesty International peker også på at handlingene fra Israelsk side er en del av et systematisk og utbredt angrep rettet mot hele den palestinske befolkningen, og er begått med den hensikt å opprettholde systemet med undertrykkelse og dominans. De utgjør derfor apartheidens forbrytelse mot menneskeheten.

46 barn

I 2018 begynte palestinere i Gaza å holde ukentlige protester langs grensen til Israel, og ba om retten til retur for flyktninger og en slutt på blokaden. Før protestene i det hele tatt begynte, advarte høytstående israelske tjenestemenn om at palestinere som nærmet seg muren ville bli skutt. Ved utgangen av 2019 hadde israelske styrker drept 214 sivile, inkludert 46 barn

Urealistiske krav

I lys av de systematiske ulovlige drapene på palestinere ba Amnesty International FNs sikkerhetsråd om å innføre våpenembargo mot Israel. Amnesty ba sikkerhetsrådet innføre målrettede sanksjoner, som frysing av eiendeler, mot israelske tjenestemenn som er mest involvert i apartheidforbrytelsen. Etter Hamas angrep på Israel i oktober 2023 er kravene fra Amnesty nå lite realistiske.

Avslutt

Statsløse

Amnesty peker likevel på et viktig problem.Palestinske statsborgere i Israel blir nektet nasjonalitet, noe som etablerer en juridisk differensiering fra jødiske israelere. På Vestbredden og Gaza, hvor Israel har kontrollert folkeregisteret siden 1967, har palestinere ikke statsborgerskap og de fleste anses som statsløse, og krever ID-kort fra det israelske militæret for å bo og jobbe i områdene.

Nektes retur

Palestinske flyktninger og deres etterkommere, som ble fordrevet i konfliktene 1947-49 og 1967, nektes fortsatt retten til å returnere til sine tidligere oppholdssteder. Israels ekskludering av flyktninger er et åpenbart brudd på folkeretten som har etterlatt millioner i et evig limbo av tvangsflytting.

Apartheid i Israel

Palestinske statsborgere i Israel, som utgjør rundt 19 % av befolkningen, står overfor mange former for institusjonalisert diskriminering. En amnesty rapport dokumenterer hvordan palestinere effektivt blir blokkert fra å leie på 80 % av Israels statsjord, som et resultat av rasistiske landbeslag og et nett av diskriminerende lover om landtildeling, planlegging og sonering.

Apartheid i okkuperte områder

I internasjonal strafferett utgjør spesifikke ulovlige handlinger som er begått innenfor et system av undertrykkelse og dominans, med den hensikt å opprettholde det, apartheidens forbrytelse mot menneskeheten. Disse handlingene er nedfelt i Apartheidkonvensjonen og Roma-vedtektene, og inkluderer ulovlig drap, tortur, tvangsoverføring og fornektelse av grunnleggende rettigheter og friheter.

Tortur og drap

Amnesty International har dokumentert at Israel begår handlinger som er forbudt i Apartheid-konvensjonen og Roma-vedtektene. dette gjelder i alle områdene Israel kontrollerer. Israelske myndigheter nekter palestinere deres grunnleggende rettigheter og friheter, inkludert drakoniske bevegelsesrestriksjoner. Rapporten dokumenterer også tvangsoverføring, administrativ internering, tortur og ulovlige drap.

Drakoniske bevegelsesbegrensninger

Siden midten av 1990-tallet har israelske myndigheter innført stadig strengere bevegelsesbegrensninger for palestinere. Et nett av militære sjekkpunkter, veisperringer, gjerder og andre strukturer kontrollerer bevegelsen til palestinere og begrenser deres reise til Israel eller til utlandet.

2 millioner i fengsel

Et gjerde på 700 km, som Israel fortsatt utvider, har isolert palestinske samfunn innenfor "militære soner", og de må skaffe flere spesielle tillatelser hver gang de går inn eller forlater hjemmene sine. I Gaza lever mer enn 2 millioner palestinere under en israelsk blokade som har skapt en humanitær krise. Det er nesten umulig for Gazas å reise til utlandet, og de er effektivt adskilt fra resten av verden.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Regnskap
regnskap@

Annonser
annonser@

Redaksjon
redaksjon@

Desken
desken@

Ledelse
styret@

 

 

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei 2
4839 Arendal
Mobil: (47) 400 411 40
Ansvarlig redaktør
Jesper Enerstvedt
(47) 400 411 40
jesper@motparten.no