Kan ha blitt lurt av en etterretningstjeneste

NASDAQ presenterte "fake news"

Aviser og TV-stasjoner over hele kloden serverte nyheten om at en femti år gammel avtale mellom Saudi Arabia og USA var ved veis ende, og at araberne ikke ville fornye den. Problemet var at nyheten ikke stemte, men var såkalt "fake news".

Bildetekst: Al-Masjid an-Nabawi, moské i Medina i Saudi-Arabia. Nest helligst i islam, etter Al-Haram i Mekka.
Foto: Pixabay/motparten
Tekst: Stein Olav Krosby
Dato: 19.06.24

Solide aviser som India Today og andre store internasjonale aktører som teknologibørsen Nasdaq gikk på limpinnen. Men hvordan er dette mulig? Svaret er komplekst, men falske nyheter er ofte basert på en form for sannhet. I dette tilfellet svært nærme sannheten fordi det i 2016 ble avslørt at en lignende avtale fra 1974 faktisk har eksistert. Den ble inngått samme år, men på et senere tidspunkt.

Eksisterte lignende avtale

Det mediene ikke visste var hvor nærme sannheten nyheten egentlig var. En faktasjekk viser at Bloomberg i 2016 avslørte at det samme år som den falske nyheten refererer til, altså i 1974, faktisk ble inngått en avtale om at Saudi Arabia skulle få høyteknologiske våpen, dersom araberne tvang alle land til å kjøpe olje i dollar. I den hemmelige avtalen forpliktet også Saudi Arabia til å satte sparepengene sine i den amerikanske statskassen.

Ble lurt

India Today var en av mange som serverte den falske nyheten som kunne vært sann om de bare hadde referert til en avtale inngått noen måneder senere i 1974. India Today sa at Saudi-Arabia hadde bestemt seg for ikke å fornye sin 50-årige petrodollar-avtale med USA, inngått 8. juni 1974, med utløp søndag 9. juni 2024. Poenget med artikkelen var at Saudi Arabia nå ikke lenger vil være forpliktet til å selge sin olje i dollar. Og akkurat det poenget er grundig faktasjekket som riktig.

mBridge støtter ikke dollar

For eksempel har Saudi-Arabia sluttet seg til både BRICS og mBridge, et digitalt valutaprosjekt over grenser, som involverer sentralbankene i Kina, Hong Kong, Thailand og De forente arabiske emirater. Og mBridge støtter IKKE dollarbetalinger. Dette er verifisert og ikke fake news. Multiple Central Bank Digital Currency (mCBDC) Bridge, er et prosjekt initiert av Hong Kong Monetary Authority (HKMA), Bank of Thailand (BoT), Central Bank of the United Arab Emirates (CBUAE), og People's Bank of China (PBoC).

Snart UNIT

Saudi Arabia og BRICS landene lanserer dessuten snart en ny valuta sammen som skal hete UNIT. Det er forventet at oljehandel vil foregå i den nye valutaen. Ledger bemerker på at dollaren, i følge SWIFT systemet, allerede før innføringen av den nye BRICS valutaen UNIT, har sunket fra rundt 72 prosent for 25 år siden til 47 prosent i dag.

Vanskelig

Mange spør seg om hvordan det er mulig at det florerer så mye fake news i solide vestlige medier? Svaret er kanskje å finne i uttalelsene fra Ledger Insights, et velrennomert økonomisk nettsted. De peker på at det er vanskelig å sjekke noe som ikke eksisterer. De peker på at alle gode falske nyhetshistorier også har noen aspekter av sannhet.

Hemmelig avtale

Ifølge Bloomberg var avtalen mediene refererer til fra 1974 bare forløperen til den hemmelige pakten om olje og investeringer mot våpen. På et tidspunkt på 80-tallet eide Saudi Arabia angivelig tretti prosent av USAs statsgjeld. Siden den gang har USAs statsgjeld økt og er for tiden på utrolige 35 billioner dollar. Det offisielle tallet for saudisk eierandel i statsobligasjoner er nå 136 milliarder dollar, som i dag er mindre enn 1 % av statsgjelden.

Google søk i taket

I følge anerkjente økonominettsteder som Market Watch eksisterer det altså en avtale signert i 1974, men avtalen er ikke slik det framgår i India Today og på Nasdaq børsens hjemmesider. På grunn av nyheten om at det var slutt på såkalte petrodollar gikk Google søk på ordet "petrodollar" gjennom lydmuren. Nesten umiddelbart etter at nyheten begynte å florere i sosiale medier og i artikler nådde «petrodollar» det høyeste nivået som er registrert på søk siden 2004, ifølge data fra Google Trends.

Wall Street Journal

I et intervju med Market Watch sier sjeføkonom ved UBS Global Wealth Management, Paul Donovan at det ble undertegnet en avtale i juni 1974, men at den ikke konkretiserte noe forbud mot annen valuta, noe det faktum at saudierne etterpå fortsatte med å selge i engelske pund beviser. Market Watch eies av Dow Jone og Company som også eier velrennomerte Wall Street Journal. Det de ikke sier er at det samme år ble inngått akkurat en slik avtale som NASDAQ og India feilaktig referer til ble signert 8.juni 1974. Avtalen som tvang araberne til bare å akseptere dollar ble faktisk laget, men senere samme år. Og det er sant at Saudi Arabia nå har startet salg av olje utenfor dollar.

Ansvarlighetskontor

Ifølge en rapport på nettsidene til den amerikanske regjeringens ansvarlighetskontors nettside er avtalen det refereres til "United States-Saudi Arabian Joint Commission on Economic Cooperation". Den ble formelt opprettet 8. juni 1974, ved en felles uttalelse utstedt og signert av Henry Kissinger, USAs utenriksminister på den tiden og prins Fahd. Avtalen var ment å vare i fem år, ikke femti år.


De som har plantet nesten riktig "fake news" vil diskreditere noe de ikke ønsker skal få medienes oppmerksomhet. Å få så mange seriøse medier til å gå på limpinnen vitner om svært dyktig håndtverk. Det blir nå nærmest umulig å skrive om den virkelige avtalen, selv om denne er til forveksling lik, og godt dokumentert av både det amerikanske Finansdepartementet og Bloomberg.


Bloomberg avslørte riktig avtale

Essensen i den falske nyheten er at Saudi Arabia gikk vekk fra å akseptere andre valutaer, men at de nå vil gjøre det igjen. Dette er helt riktig. Derfor er det uheldig at mediene diskrediterer seg selv ved å referere til feil avtale. Bloomberg avdekket i 2016 en hemmelig avtale som ble inngått senere i 1974, - en hemmelig petroleumsavtale mellom USA og Saudi-Arabia som garanterte høyteknologiske amerikanske våpen i bytte mot at kongeriket investerte milliarder av dollar i den amerikanske statskassen. I 2016 sendte Bloomberg News inn en Freedom of Information Act-forespørsel til National Archives.

Finansdepartementet

Etter det motparten erfarer førte Bloombergs gravende journalistikk til at finansdepartementet for første gang offentligjorde tall som avslørte at det eksisterte en slik avtale, og at Saudi Arabia var blant de største kreditorene til USA. Finansdepartementets åpenhet avslørte oaltså det samme som avisen India Today og NASDAQ feilaktig rapporterte med noen måneders feilmargin. Det har altså eksistert en avtale der Saudi Arabia fikk høyteknologiske våpen dersom de bare aksepterte dollar fra sine kunder.

Toppen

Politisk krigføring

For russiske FSB, amerikanske CIA, og engelske MI6 er falsk informajon en naturlig del av hverdagen. Det ligger under kontoret for politisk krigføring. Dersom man ønsker å beskytte en spesiell nyhet fra å komme ut, kan det være hensiktsmessig å avsløre saken selv, men sørge for at de som tror de avslører den får litt feil informasjon, og dermed blir tatt i løgn. Feilrapporteringen skal så brukes mot dem, slik at hele saken faller sammen som et korthus. Hvem som tjener på å lage falske nyheter i denne spesielle saken må motpartens lesere regne seg fram til selv. Motparten har som rettesnor å referere, - ikke spekulere.

Saudi Arabia i BRICS

Saudi Arabia er i dag medlem av den økonomiske organisasjonen BRICS, der vi finner land som India, Brasil, Russland og Kina. Motparten har tidligere skrevet om at kinas sterke mann har vært i Ryadh og signert avtaler om at transaksjoner skal betales i Yuan. Det er ingen som helst tvil om at Saudi Arabia nå har gått vekk fra å tvinge sine kunder til å betale i dollar. De som av en eller annen grunn lager fake news for å diskreditere dette faktum vil ikke lykkes. Nå er katta ute av sekken som man sier.

Liker kvalitet

Mange spekulerer derimot i hvorfor Saudi Arabia plutselig melder seg inn i BRICS, og dessuten viser interesse for den nye og kommende valutaen UNIT. Noen peker på at Saudi Arabere med makt er veldig glad i å kjøpe det beste. Araberne er viden kjent for å kjøpe flere Rolls Royce i slengen og handle eksklusiv kunst enten det står Picasso eller Michelangelo på signaturen. Det var også kvalitet de gikk for i 1974 da de fikk høyteknologiske missiler i bytte mot olje og penger. I dag er det ingen tvil om hvem som har de beste missilene. Det er Russland og Kina. USA innrømmer selv at de har feilet i å utvikle hypersoniske missiler. AGM-183 ARRW ("Air-Launched Rapid Response Weapon") var et hypersonisk luft-til-bakke missil planlagt for bruk av USAs luftvåpen. Missilet som skulle slippes fra fly, ble utviklet av Lockheed Martin, men hele programmet ble skrotet i mars 2023. Russland og Kina masseproduserer i dag vellykkede missiler.

Genial lekkasje

Det er et paradoks at hovedbudskapet i den såkalte "fake news" saken om at "Saudi Arabia måtte love å bare selge olje i dollar" er sann. Det er ganske enkelt genialt av de som har laget fake news historien, fordi det nå ikke vil være noen som tror på den virkelige historien, fordi den er til forveksling lik. Man har altså klart å skjule sannheten ved å "lekke" sannheten litt feilaktig. Det har eksistert en slik avtale, og den ble til og med inngått samme år som mediene refererer til, i 1974, men ikke i juni.

Irriterte arabere

Den politiske utviklingen i Vesten og USA har gått fra å være kvinnekamp og kamp for utjamning av ressurser, - til å bli en LHBTQ+ kampanje der røde flagg på første mai må vike plass for regnbueflagg. Det er ingen skjult hemmelighet at dette er særdeles upopulært i arabiske land og i Russland. I Kina har de knapt hørt om det. Når Putin og Xi Yinping viser at de ikke aksepterer en dreining mot det araberne ser på som syndig dekadense, og samtidig har de flotteste rakettene på våpenmessene, kan det få mange rike arabere til å skifte side.

Venner med Beijing

Wall Street Journal har mange ganger rapportert at saudiaraberne har vært i samtaler med Beijing om å akseptere betaling i yuan. I følge den amerikanske avisen vil det ikke rokke ved Saudi-Arabias nære økonomiske og militære bånd med USA. Wall Street Journal begrunner dette med at nesten hele det globale systemet for finansiering, forsikring og transport av olje krever dollar. I det siste har det imidlertid begynt å sive ut rykter om en ny valuta som skal hete Unit. Mange analytikere tror at alle BRICS landene har klart å enes om en felles valuta som ikke er Yuan. Hvis dette stemmer faller Wall Street Journals modell sammen.

Treffsikker

Dersom man ser vekk fra feilen Nasdaq gjorde ved å referere til en avtale i juni i stedet for en hemmelig avtalen inngått senere samme år, var Nasdaqs artikkel både treffsikker og velbegrunnet. I så måte har de som står bak den falske nyheten lykkes hundre prosent, når de har tatt brodden fra en artikkel i den velrennomerte teknologibørsen. Nasdaq slår nemlig fast at Saudi-Arabia etter 1974 priset sin oljeeksport utelukkende i amerikanske dollar og investerte sine overskuddsoljeinntekter i USA. Til gjengjeld ga USA militær støtte og beskyttelse til kongeriket. Denne ordningen var en vinn-vinn-situasjon for begge; USA fikk en stabil kilde til olje og et fanget marked for sin gjeld, mens Saudi-Arabia sikret sin økonomiske og generelle sikkerhet.

Reservevaluta

Nasdaq skrev også eksplisitt at olje som er denominert i amerikanske dollar har enorm betydning . Ved å kreve at olje selges i amerikanske dollar (DXY), sørget avtalen for dollarens status som verdens reservevaluta. Dette påvirket i sin tur den amerikanske økonomien. Den globale etterspørselen etter dollar fordi alle måtte kjøpe olje i dollar, har bidratt til å holde dollaren sterk. Dette har gjort importen billig for amerikanske forbrukere. I tillegg har tilstrømningen av utenlandsk kapital til amerikanske statsobligasjoner støttet lave renter og et robust obligasjonsmarked.

Svekket dollar

Nasdaq har på mange måter truffet spikeren på hodet, men brilliante strateger for desinformasjon har likevel lykkes med å ta brodden fra en svært viktig artikkel. Det er likevel ikke sikkert at de som produserer fake news får det som de vil. Alt tyder på at Saudi Arabia, Kina, Thailand, Iran, Russland, Brasil, India og de Forente Arabiske Emirater alle sammen vil starte handel med olje i den nye verdensvalutaen UNIT som BRICS landene snart vil introdusere. Da kan det komme så mye fake news som det bare vil. Dollaren vil ubønnhørlig svekkes.

Følg pengene

For Saudi-Arabia er Kina en langt mer betydelig oljekunde enn USA. I tillegg, etter Russlands invasjon av Ukraina, priser Russland mye av sitt kinesiske oljesalg i renminbi. Kina har nylig skrytt av rekordhøy internasjonal handel med renminbi mot dollar, men mye av det er knyttet til bivirkninger av Ukraina-krigen. Det er godt dokumentert faktum at Kina som er Saudi Arabias største kunde, også har de desidert beste missilene i form av de vel utprøvde DF27.

Enkelt valg

Kan USA lokke Saudi Arabia tilbake til en avtale der araberne får dårligere våpen og mindre penger? Eller vil araberne velge den kunden som betaler mest og som har de beste våpnene? Disse faktorene var utslagsgivende i 1974. Dersom de samme kritriene skal være gjeldende i 2024 tyder alt på at kineserne har de beste kortene på hånden.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal